Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kommunalskatten ska inte stiga i Raseborg

Från 2014
Uppföljningsavdelningen på VNS.
Bildtext Bland annat specialsjukvården vid Västra Nylands sjukhus kostar mycket för Raseborgs stad

Skatteinkomsterna i Raseborg ökar mindre än väntat. Raseborg planerar ändå att hålla inkomstskattesatsen nästa år på samma nivå som i år, det vill säga 22 procent.

Det verkar som att kommunalskatten i år ger staden 98 miljoner euro, jämfört med 96,6 miljoner i fjol, enligt en prognos i september. Också samfundsskatten ser ut att ge lite mer i år, det vill säga 3,3 miljoner euro, vilket är 400 000 euro mer än i fjol.

De olika fastighetsskattesatserna föreslås också vara på samma nivå som i år, med undantag för fastighetsskatt för stadigvarande bostad, som föreslås bli 0,37 procent jämfört med 0,32 procent i år. Det beror på en lagändring som bestämmer att 0,37 procent är den lägsta möjliga skattesatsen för stadigvarande bostad.

Eftersom prognosen ändå visar att de totala skatteinkomsterna i Raseborg inte stiger så mycket som budgetmakarna i fjol tänkte sig, planeras en budgetändring så att inkomsterna sänks från 113,5 miljoner euro till 111,3 miljoner euro. Stadsstyrelsen i Raseborg behandlade de olika skatterna i måndags (27.10) och ärendena ska nu vidare till stadsfullmäktige.