Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyland behöver psykiatrisk sjukhusvård också i framtiden

Från 2014
Uppdaterad 29.10.2014 07:16.
Huvudbyggnaden på Ekåsenområdet i Ekenäs
Bild: Yle/Maria Wasström

Trots att öppenvården inom psykiatrin utvecklas, kan den inte helt ersätta avdelningsvården. Det anser direktören för Västra Nylands sjukvårdsområde Marianne Gripenberg-Gahmberg, och hänvisar till att den psykiatriska vårdavdelningen har varit fylld till bristningsgränsen sedan i somras.

- Det har varit folk intagna på överplatser så gott som hela tiden. Det ska man ju komma ihåg att när det gäller behov av vård - och i synnerhet psykiatrisk bäddavdelningsvård - så går det i vågor.

Personalen pressad

Situationen just nu är utmanande, förklarar Marianne Gripenberg-Gahmberg.

- Visst är det en utmaning. Visst pressar det personalen. Men en gräsligt stor utmaning är det nog kanske inte, men visst är det ansträngande för alla involverade, i all synnerhet när man hela tiden får höra att det är dyrt och det är fel och allt det här.

Kan det vara så att många vuxna som är i den öppna vården egentligen skulle behöva en vårdplats på ett sjukhus?

- I och med att vi har skurit ner på de här platserna så har också den öppna vården utvecklats. Så vitt jag förstår fungerar den riktigt bra. En stor del av de patienter som tidigare sköttes intagna på avdelningar kan nu skötas inom den öppna vården. Men den här situationen just nu visar att man inte klarar sig helt utan platser.

Också öppenvård kostar

I dag återstår 14 psykiatriska avdelningsplatser inom Västra Nylands sjukvårdsområde. Det är en nivå som i princip räcker till, säger Gripenberg-Gahmberg.

- Det förutsätter förstås att den öppna vården fungerar, och det kan man sedan alltid säga att den säkert kan fungera bättre. Men man ska komma ihåg att inte heller den öppna vården är gratis. Och det är det här som är det intressanta; om man tror att allt kan skötas inom den öppna vården, så måste man sätta väldigt mycket resurser på den.

Psykiatriska åkommor går inte om när man blir 70

Gripenberg-Gahmberg känner inte till att någon skulle ha utrett varför vårddygnen inom vuxenpsykiatrin har ökat så mycket för raseborgare i år.

Men här vill hon se bakåt några år då sjukvårdsområdets geropsykiatriska avdelning stängde och Raseborgs stad öppnade en egen demens- och mentalvårdsavdelning, som i dag finns på Ekåsen och har 30 platser för äldre.

- Man trodde här i trakten för några år sedan att man inte skulle behöva någon geropsykiatri alls. Det är fel trott för att befolkningen här i trakten är rätt åldersstigen och om man har haft en psykiatrisk åkomma tidigare, är det kanske inte så väldigt troligt att den ett tu tre sedan skulle gå om av sig själv när man har fyllt 70.

Inte så många fler vårdade personer

Också grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen i Raseborg säger att behovet av psykiatrisk sjukhusvård går i vågor - och hon vet inte varför vårddygnen har ökat så mycket. I en jämförelse mellan årets första nio månader och samma period i fjol har antalet vårddygn för raseborgare stigit med 23 procent till drygt 1340 inom akutpsykiatrin och med över 100 procent inom psykvård för äldre till ungefär 660 vårddygn.

Men trots att vi pratar om många vårddygn är det inte frågan om så många fler vårdade personer än i fjol. Här är siffrorna för all psykiatrisk vård, alltså också vård för barn och unga samt rehabilitering:

Under samma period i fjol var det 82 enskilda personer som vårdades inom psykiatrin på avdelningsvård. Och i år handlar det om 91 enskilda personer, säger Pajunen.

Specialiserade sjukvården blev dyrare

- Det att vi nu gör överskridningar inom specialsjukvården så har inte enbart att göra med att fler mänskor har vårdats under fler vårddygn utan det har också helt klart att göra med att kostnaderna för att vårdas inom specialsjukvården har höjts ganska drastiskt.

Hur mycket har då de här såkallade A-priserna stigit?

- För Västra Nylands sjukvårdsområde har de stigit med 7,4 procent. Ser man på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt totalt så har jag förstått att det rör sig omkring en fyra procents förhöjning av priserna under det här året.

Pajunen: Vi är moderna med utvecklad öppenvård

Hur bra anser du att den psykiatriska öppna vården fungerar i dag för raseborgare - både den staden ansvarar för och den sjukvårdsområdet ansvarar för?

Jag tycker att vi har en jättebra situation just nu, svarar Jeanette Pajunen.

- Vi är väldigt moderna med det att det finns få avdelningsplatser och en mycket stark och utvecklad öppenvård. Vi försöker ordna vårdkedjorna så att det som är i stadens regi och det som hör till specialsjukvården ska vara kedjat så att det gagnar dem som behöver den här servicen.

Att få vårdarbetet att löpa allt smidigare mellan staden och sjukvårdsområdet är något som arbetas på fortfarande, berättar Pajunen, som vill betona att det nog också i framtiden behövs vårdplatser inom psykiatrin.

- Det är viktigt att det finns nära befolkningen, för det ska vara som en närservice.

Diskussion om artikeln