Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ännu högre straffavgifter hotar Lappträsk och Lovisa

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Akseli i Lovisa
Bildtext Akseli, verkstad för arbetslösa i Lovisa

Lappträsk och Lovisa betalar höga bötesavgifter till Folkpensionsanstalten för sina långtidsarbetslösa. Risken finns att bötesavgiften stiger ytterligare om ett lagförslag går igenom i riksdagen. Lovisa planerar omfattande satsningar för att det inte ska gå så.

Lappträsk betalade i fjol 130 000 euro till FPA, alltså cirka 1170 euro per arbetslös. Det här är bland de högsta summorna i landet. Lovisa ligger lite under med dryga 930 euro per arbetslös.

Lappträsk samarbetar med Lovisa

Straffavgifter per kommun

Borgå:
32744 arbetsföra
2308 arbetslösa
852, 04 euro/långtidsarbetslös till FPA

Sibbo:
12182 arbetsföra
558 arbetslösa
478,33 euro/långtidsarbetslös till FPA

Lovisa:
9892 arbetsföra
792 arbetslösa
931,77 euro/långtidsarbetslös till FPA

Pyttis:
3420 arbetsföra
294 arbetslösa
506,80 euro/långtidsarbetslös till FPA

Lappträsk:
1768 arbetsföra
118 arbetslösa
1174,48 euro/långtidsarbetslös till FPA

Mörskom:
1250 arbetsföra
121 arbetslösa
619,16 euro/långtidsarbetslös till FPA

Källa: Helsingin Sanomat

T.f. kommundirektören i Lappträsk Susanne Sjöblom är överraskad då hon hör hur högt uppe Lappträsk ligger i den nationella jämförelsen som Helsingin Sanomat har gjort.

- Aj, är det så stora skillnader, säger Sjöblom.

Lappträsks grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius säger att kommunen får en lista på långtidsarbetslösa varje månad. Enligt den betalar kommunen sedan ut ersättning till FPA.

Lappträsk har ett samarbete med Lovisa inom social- och hälsovårdssektorn. De arbetslösa i Lappträsk deltar i de arbetsverkstäder som finns i Lovisa. Lappträsk kommun anställer ett par, tre långtidsarbetslösa.

Lovisa har planer

I Lovisa är grundtrygghetsdirektör Carola Klawér väl medveten om det dystra läget. Risken är överhängande att läget blir ännu dystrare, säger hon.

Om det lagförslag som bereds i riksdagen går igenom ska kommunerna börja betala en straffavgift till FPA redan efter att en person har varit arbetslös i 300 dagar. I dag ligger gränsen vid 500 dagar. Det här betyder att räkningen till FPA riskerar att bli betydligt högre i framtiden.

Ny tjänst på förslag

För att mota Olle i grind har en arbetsgrupp i Lovisa gjort upp ett paket med olika åtgärder. Paketet kommer upp till behandling vid nästa stadsstyrelsemöte.

Pamela Stenberg som har varit ordförande för arbetsgruppen berättar att den föreslår att Lovisa anställer en sysselsättningskoordinator, alltså skapar en helt ny tjänst. Koordinatorns uppgift skulle vara att få processerna att fungera bättre i Lovisa, att i ett tidigare skede få arbetslösa på rätt plats.

Arbetsgruppen föreslår också en organisationsförändring. Såsom det är idag sköts den verksamhet som riktar sig till arbetslösa på olika ställen.

Sysselsättningskoordinatorn skulle bli spindeln i nätet. Den person som idag är förman för arbetsverkstäderna i Lovisa ska enligt förslaget bli en kontaktperson till lokala företag för att bättre få ut de arbetslösa i arbetslivet igen, till exempel med hjälp av lönestöd.

Hur det blir med att anställa en sysselsättningskoordinator till Lovisa beror på stadsstyrelsens beslut. Det ekonomiskt trängda läget i Lovisa talar inte för att skapa en ny tjänst, men Pamela Stenberg understryker att det också bllir dyrt att satsa på det andra alternativet: att ingenting göra.

- Vi kan välja mellan att betala mera till FPA eller att använda pengarna på ett vettigt sätt, säger Stenberg.

Samarbete med arbets- och näringscentralen

Socialbyrån har redan nu gått igenom sina egna arbetsprocesser för att kunden ska få rätt hjälp i ett tidigare skede.

- Den sociala sidans uppgift är att hjälpa, att ta bort hindren för att anställa. Det kan handla om rehabilitering eller utbildning, säger Stenberg.

Socialbyrån har också startat ett nytt samarbete med arbets- och näringscentralen för att motverka passiv arbetslöshet. Arbets- och näringscentralen besöker Lovisa med jämna mellanrum för att informera arbetslösa om deras möjligheter till exempel till utbildning eller pensionering.

Pyttis betalar klart mindre

Pyttis betalar hälften mindre i bötesavgifter till FPA än vad Lappträsk gör, lite på 500 euro per långtidsarbetslös. Pyttis har redan i ett par år haft en sysselsättningskoordinator, berättar social- och hälsovårdsdirektör Timo Hokkanen. Det här har haft en klart positiv inverkan, säger han.

Koordinatorn aktiverar de långtidsarbetslösa på olika sätt. Koordinatorn letar aktivt efter intressanta studiealternativ främst för yngre arbetslösa och utnyttjar aktivt det lönestöd som arbets- och näringscentralen betalar ut för att få företag att lättare anställa långtidsarbetslösa.

De långtidsarbetslösa har aktivt varit med i processen och berättat vilken typ av arbete som intresserar dem.

- Om de inte hittar någonting som intresserar dem så är de snabbt tillbaka på listorna för långtidsarbetslösa, förklarar Timo Hokkanen.

Mörka moln också i Pyttis

Men molnen hopar sig på himlen i Pyttis. Allt fler blir arbetslösa och utbudet på arbetsplatser minskar.

- Det utvecklar sig i en negativ riktning, säger Hokkanen.

Också i Pyttis krävs flera åtgärder för att sysselsätta långtidsarbetslösa. Det här blir särskilt utmanande om kommunerna ska betala bötesavgift redan efter 300 arbetslöshetsdagar, säger Hokkanen. Han konstaterar att de svårt sysselsatta är en verklig utmaning.