Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen förbereder terminsavgifter för utländska studerande

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Människor på väg ut genom en ytterdörr
Bild: Yle

Regeringen planerar att införa terminsavgifter för högskolestuderande som kommer från länder utanför EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Avgifterna skulle införas år 2016.

Enligt planerna blir avgiften minst 4 000 euro per läsår för utbildning på främmande språk.

Den finsk- och svenskspråkiga utbildningen ska fortsättningsvis vara gratis, enligt planerna.

Terminsavgiften berör inte utbytesstuderande.

Enligt regeringens lagförslag har de utlänningar som stannar i Finland för att arbeta efter avslutade studier inte någon möjlighet att senare göra skatteavdrag för sina studieavgifter.

Samlingspartiet: Utbildning en viktig exportprodukt

Samlingspartiets gruppordförande Arto Satonen motiverar avgifterna med att efterfrågan på studieplatser ökar.

- Utbildning är ett snabbt växande område i världen. Det finns framför allt i Asien ett stort intresse för västerländsk utbildning. Här har vi en betydelsefull exportprodukt och samtidigt får högskolorna mera pengar.

Arto Satonen påpekar att det i lagförslaget bör ingå ett system som gör det möjligt för mindre bemedlade studerande att få stipendium för sina studier vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor i Finland.

Satonen har varit med om att utforma lagförslaget som enligt honom har samlat över hundra underskrifter – det vill säga en majoritet av riksdagsledamöterna. Enligt Satonen är det mycket möjligt att lagen förverkligas.

Förslaget går nu på utlåtanderunda – vilket är möjligt nu när De gröna och Vänsterförbundet lämnat regeringen. De partierna har bestämt motsatt sig terminsavgifter för utlänningar.

Svensk Ungdom: Finland förlorar på terminsavgifter

Svensk Ungdom motsätter sig starkt regeringens förslag att införa avgifter för utländska studerande.

- Avgiftsfri utbildning är en stark konkurrensfaktor och hör till grundvärderingarna i Finlands utbildningssystem. Beslutet att införa avgifter innebär att vi skjuter oss själva i foten, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman.

- Det försök med terminsavgifter som gjorts i Finland gav inte den förväntade vinsten på avgifterna. I andra nordiska länder har det visat sig att antalet utländska studerande har sjunkit drastiskt när terminsavgifter har införts.

Schauman påpekar också att undersökningar visar att utländska studerande ger mera nationalekonomiskt än de tar.

Diskussion om artikeln