Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tuffa tider för VNF i Karis

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Västra Nylands Folkhögskola
Bildtext Färre studerande söker sig till VNF. På bilden studerande vid modelinjen på skolan.

Västra Nylands folkhögskola i Karis går ett tufft år till mötes. Skolan måste spara och drar bland annat ner på personalkostnader. Studieavgiften höjs också en aning.

Skolans budget för nästa år visar ett negativt resultat på 76 000 euro. Av den summan är 71 000 euro avskrivningar.

Den totala kostnaden för verksamheten nästa år uppskattas bli knappt två miljoner euro. Statsandelarna beräknas vara omkring en miljon.

Skolans ekonomiplan för åren 2015-2017 visar att skolan kommer gå på minus även 2016 (-27 500 euro) och 2017 (-30 100 euro).

Färre studerande

Orsaken till skolans skrala ekonomi är minskade statsandelar samt dalande studerandesiffror.

- Det här läsåret studerar 143 personer på VNF men antalet brukar ligga runt 170. Mindre årskullar men också det ekonomiska läget spelar roll, tror Kerstin Ilander från SFP, styrelseordförande för Västra Nylands folkhögskola.

Skolan har också gått miste om uteblivna studieavgifter. Det beror på att studerande inte har råd att betala för undervisningen.

Ägarkommunerna öppnar plånboken

VNF är en samkommun som ägs av sina medlemskommuner. VNF har nu bett ägarkommunerna om finansieringsstöd på sammanlagt 140 000 euro. Raseborg skulle betala cirka 69 000 euro. Hangös bidrag skulle vara 15 000 euro, något som inte faller Hangöpolitikerna i smaken.

En del av pengarna skulle gå till att byta vattenrören och grundförbättra badrummen i A-byggnadens internat. Det kostar 60 000 euro.

- Vi har försökt begära så lite pengar som möjligt av kommunerna. Vi har dragit ner kostnaderna där det går, säger Kerstin Ilander.

Det finns ett grundavtal som säger att om verksamheten vid Västra Nylands folkhögskola inte kan finansieras så ska ägarkommunerna skjuta till mer pengar.

Sparåtgärder

För att balansera ekonomin så ska studieavgiften höjas med 10 euro per vecka från och med nästa höst. Studieavgiften är då 120 euro per vecka för internatboende och 80 euro för studerande som inte bor på internat.

Skolan ska ha minst 140 studerande och åtminstone 100 ska bo i skolans internat.

Skolan har sett över sina personalkostnader. Bland annat har ett köksbiträde som gått i pension i somras inte ersatts.

Tre skolor blir en?

Som bäst utreds en möjlig fusion mellan Västra Nylands folkhögskola i Karis, Borgå Folkakademi och Folkhögskolan Axxell. Utredningen ska vara klar i mitten av december.