Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Servicesedlar utan tandläkare löser inga problem

Från 2014
Laserborr.
Bildtext Arkivbild
Bild: Anne Mattsson

Servicesedlar är ingen patentlösning för tandvården i Jakobstad eftersom det inte finns tillräckligt med privata tandläkare.

Servicesedlar till tandvård ger ingen märkbar lättnad i kösituationen i Jakobstadsregionen. Det här säger flera tandläkare i Jakobstad med anledning av social-och hälsovårdsnämndens planer på att ta i bruk servicesedlar i något skede under nästa år.
Anledningen är att det inte finns ledig kapacitet tandläkarkapacitet i någon större utsträckning på den privata sidan.
Hälsovårdscentralen har fullt upp med akuta patienter och vårdgarantifall.

Tandläkaren Magnus Finne säger också att tvåspråkigheten i regionen gör det svårt att locka nya tandläkare till orten och ingen tandläkare kan starta en praktik bara på grund av servicesedlar.

- Tvåspråkigheten är en rikedom men medaljen har också en baksida , säger Magnus Finne.

Alla jourpatienter i helgerna i Jakobstadsregionen skickas sedan flera år tillbaka till Vasa efter att de privata tandläkarna inte längre deltog i jourberedskapen.