Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Beslut om Borgå sjukhus om tre veckor

Från 2014
Uppdaterad 30.10.2014 15:29.
borgå sjukhus
Bildtext Olika verksamheter inom Borgå sjukhus är i vågskålen.

Inom tre veckor ska Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) styrelse fatta beslut om riktlinjerna som i hög grad kommer att påverka verksamheten vid Borgå sjukhus och de tjänster som sjukhuset erbjuder regionen Östra Nyland.

Besluten kommer att beröra både den ansökan om undantagslov för fortsatt förlossningsverksamhet som sjukhuset gjort och sättet att organisera den övriga brådskande vården inom HNS-området. Frågan om att upphöra med jouroperationer under kvällar och veckoslut vid Borgå sjukhus är en annan fråga som HNS styrelse ska ta ställning till.

Två alternativ för jour

Den arbetsgrupp som planerar för HNS kirurgiska jourarrangemang har två lösningsalternativ: Enligt det första alternativet skulle Borgå sjukhus i fortsättningen göra jouroperationer under tjänstetid och kvällar samt en bestämd tid under veckoslut och helgdagar. Kirurgiska ortopediska jouroperationer skulle inte utföras nattetid. De skulle flyttas till Helsingfors.

Enligt det andra alternativet skulle Borgå sjukhus i fortsättningen utföra jouroperationer endast under tjänstetid. För tillfället görs det jouroperationer vid Borgå sjukhus alla dagar dygnet runt.

Borgå stad väntar

Ärendet har beretts enbart inom HNS under ledning av tjänstemän. Besluten kommer att få vidsträckta konsekvenser för de tjänster som erbjuds till invånarna i området. Borgå stad förutsätter att kommunerna i Östra Nyland hörs redan i beredningsskedet innan de slutgiltiga besluten fattas.

Hittills har Borgå stad inte kontaktats.

HNS styrelse behandlar mellanrapporten om verkställandet av jourförordningen den 3 november.