Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tjänar dina grannar mer än du? Kolla med vår räknare!

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Pengar och diagram
Bild: Yle

Högutbildade höginkomsttagare och fattiga studerande bor på olika områden. Nu kan du kolla inkomstfördelningen där du bor.

För att få fram inkomstskillnaderna har alla myndiga inkomsttagare i Finland delats in i tio lika stora inkomstklasser.

Med räknaren längre ner på sidan kan du jämföra inkomstfördelningen i ditt postnummerområde med uppgifterna för hela landet.

Mata in alla dina årsinkomster som beskattas av staten. De består av lön innan skatt samt eventuell arbetslöshetsersättning, studiestöd, pension och kapitalinkomst. Utkomststöd och bostadsbidrag räknas inte. Med hjälp av räknaren kan du jämföra myndiga personers inkomster på olika orter enligt kön och ålder. Månadslönen som står inom parentes innehåller semesterpeng. Källa: Statistikcentralen

Högutbildade höginkomsttagare i huvudstadsregionen

Inkomstklasserna

  • Alla myndiga inkomsttagare i Finland har delats in i tio lika stora grupper

  • Tiondedelen med de högsta inkomsterna tjänade över 52 309 euro år 2012

  • Den lägsta inkomstklassen hade årsinkomster under 8 506 euro år 2012

  • Alla myndiga personer i varje postnummerområde har placerats in i inkomstklasserna

  • Höjden på staplarna visar hur många människor det finns i varje inkomstklass

  • Uppgifter saknas för postnummerområden med få invånare

  • Siffrorna är från 2012 och källa är Statistikcentralen

Flest områden med många höginkomsttagare finns det i Helsingforsregionen och i synnerhet i Esbo. Listan toppas av Westend i Esbo, där nästan varannan invånare hör till tiondedelen med de högsta inkomsterna.

Westend följs av Frisans som likaså är i Esbo, sedan följer Granö-Lövö i Helsingfors och Sundsberg i Kyrkslätt. Alla de här områdena har också en mycket hög utbildningsnivå.

Bland områden med många höginkomsttagare utanför huvudstadsregionen kan nämnas Jalkaranta i Lahtis, Moikois-Beckholmen utanför Åbo, Tahmela i Tammerfors, Kuusisto utanför S:t Karins och Degerby i Ingå.

Fattiga kampusområden i många städer

I den andra ändan av inkomstskalan finns områden med många studerande, så som Otnäs i Esbo och flera stadsdelar i Uleåborg och Jyväskylä. Hervanta i Tammerfors, Studentbyn i Åbo och Brändö i Vasa är ytterligare exempel.

Också i de nya bostadsområdena Busholmen och Fiskhamnen i Helsingfors bodde många ur den lägsta inkomstklassen, eftersom studentboenden hörde till de första byggnaderna som färdigställdes där år 2012. Idag torde inkomstfördelningen där vara jämnare.

Områden med hög arbetslöshet har däremot inte automatiskt en hög andel invånare i den lägsta inkomstklassen. Många arbetslösa får en inkomst som är högre än den lägsta tiondedelens inkomster.

Tre-i-topp enligt olika kriterier

Andel studenter:
Otnäs (Esbo) 37,4 %
Busholmen (Helsingfors) 33,1 %
Kontinkangas (Uleåborg) 27,3 %

Andel med högre högskoleutbildning:
Westend (Esbo) 40,2 %
Granö-Lövö (Helsingfors) 39,3 %
Norra Hagalund (Esbo) 36,7 %

Andel arbetslösa:
Ryti-Lehtola (Kemijärvi) 18,3 %
Hovinsaari (Kotka) 18,2 %
Takalo (Suomussalmi) 16,5 %

Både rika Westend och fattiga Otnäs är exempel på områden där inkomstfördelningen är mycket annorlunda än i landet.

Men det finns också områden där inkomstfördelningen nästan helt motsvarar inkomstfördelningen i hela Finland. Haukipudas centrum i Uleåborg och Martti-Korppolaisbacken i Åbo är exempel på sådana områden.

Så här fungerar räknaren

Skriv in postnummer så visar räknaren inkomstfördelningen i postnummerområdet. Du kan också räkna ut hur många som tjänar över eller under en viss inkomst.

Diskussion om artikeln