Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya Åbobanan nu med i landskapsplanen

Från 2014
Uppdaterad 31.10.2014 05:26.
Planeringsbolaget Sitos vision över hur Fagernäs kan se ut i framtiden. Hundratals nya hus, 3 000 invånare,
Bildtext Lojo planerar nya bostadsområden bland annat i Fagernäs. En tågförbindelse till huvudstadsregionen har länge toppat Lojopolitikernas önskelista.
Bild: Lojo stad (Sito)

Miljöministeriet fastställde på torsdagen den nya landskapsplanen för Nyland. Med i planen finns nu järnvägen från Esbo via Lojo till Åbo och banan från Helsingfors-Vanda flygplats mot Borgå.

Det är frågan om en så kallad etapplandskapsplan som definierar hur landskapets samhällsstruktur ska se ut i framtiden när Nyland växer,
bland annat vilka områden som är centrumområden, vilka delar av Nyland som är glesbygd och var det får byggas trafikleder.

Den nya snabba järnvägsförbindelsen från Esbo via Lojo till Åbo finns nu med i planen,
likaså tågbanan från Helsingfors-Vanda flygplats mot Borgå.

Planen utgår ifrån att Nyland år 2035 har 430.000 nya invånare och 250.000 nya jobb.