Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kulturmiljön i Lappträsk ska bevaras

Från 2014
Uppdaterad 31.10.2014 05:44.
lappträsk kyrkby
Bild: YLE/Stefan Härus

Miljöministeriet har valt att inte fastställa det område som anvisats i Lappträsk för tätortsfunktioner, eftersom området räknas som nationellt värdefull kulturmiljö.

Bland annat detta framkommer i etapplandskapsplan 2 för Nyland som Miljöministeriet fastställde på torsdag. Planen ger lösningar på en områdesstruktur som stöder sig på kollektivtrafiken. Planen styr general- och detaljplaneringen i Nylands 26 kommuner.

I den fastställda landskapsplanen sker den framtida tillväxten i metropolområdet i huvudsak i centralorterna, invid järnvägslederna och längs med kusten. Kollektivtrafiken spelar en nyckelroll.

Söderkulla tillväxtzon

Planen har siktet inställt på mer än 20 år framåt då området förutspås ha 430 000 fler invånare än nu. Bosättning och arbetsplatser kommer att placeras framför allt i stationstrakterna vid den nuvarande Huvudbanan samt vid Ringbanan, som håller på att byggas, samt i en tillväxtzon från Kyrkslätt till Söderkulla i Sibbo invid metronätet som expanderar både öster- och västerut.

Det finns i planen också en reservering för en ny snabb järnväg österut. Järnvägen från Helsingfors i riktning mot S:t Petersburg kommer att gå via flygplatsterminalen till Kervo och vidare norr om Nickby i Sibbo till Borgå.

Landskapsplan för Östersundom

Planerna för Östersundomområdet kommer att läggas fram till påseende i början av nästa år

Då landskapsfullmäktige i mars 2013 godkände landskapsplanen, returnerades lösningen för Östersundomområdet öster om Helsingfors till Nylands förbund för ny beredning. Östersundom är ett viktigt tillväxtområde som stöder sig på bantrafiken. Parallellt med generalplanearbetet i Helsingfors, Vanda och Sibbo bereds som bäst en landskapsplan för området.

Målet är att bägge planförslagen ska bli klara under slutet av året. Enligt lagen ska landskapsplanen fastställas före generalplanen.