Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Avloppsslam på åkrar är det enda hållbara alternativet”

Från 2014
Uppdaterad 03.11.2014 06:46.
Bild: Seppo Nykänen/Yle

Forskarna varnar för riskerna med att använda avloppsslam som gödsel på åkrarna, eftersom man inte vet vilka medicinrester det innehåller. Växtodlingsrådgivare Peter Fritzén vid Finska Hushållningssällskapet säger att frågan absolut måste lösas, eftersom avloppsslam är den enda hållbara långsiktiga lösningen.

Att använda avloppsslam som gödsel på jordbruken tillför humus i jorden som förbättrar jordens struktur. Det här leder till att marken bättre binder fast näringsämnen och näringsutsläppen minskar. Den köpgödsel som används är oorganisk. Till exempel förnyas inte fosfor. Dessutom bidrar köpgödsel till utsläppen i vattendragen.

- Jag skulle säga att den största fördelen är att kolbalansen blir bättre, det vill säga vi tillför mera humus i form av organiskt material som hela tiden minskar i samband med att man brukar åkern, säger Fritzén.

Fritzén medger att det är ett problem att man nödvändigtvis inte vet om slammet innehåller antibiotika- eller hormonrester. Därför måste den biten lösas, eftersom användning av konstgödsel inte är hållbart, enligt Fritzén. Avloppsslam kontrolleras noga för tungmetaller, men inte för läkemedelsrester. Fritzén tycker att användningen av avloppsslam borde öka.

- Jag tycker det skulle vara på sin plats. Men som sagt borde man undersöka vilka organiska, kanske farliga, rester som antibiotika och hormoner det finns. Sedan borde man forska i någon form av process som kan minska den här risken, det vill säga att bryta ner de här produkterna.

Den allmänna uppfattningen avskräcker

Däremot finns det inga risker med att använda slam från biogasanläggningar som använder växtrester och husdjursgödsel som råmaterial, säger Fritzén. Den användningen kunde definitivt ökas.

- Det skulle vara en lösning att börja använda mera av den typen av slam på åkrarna.

Fritzén berättar att år 1998 utnyttjades 14,6 procent av avloppsslammet av jordbruk, medan siffran år 2011 var 2,7 procent.

Ovissheten om vad slammet innehåller och konsumenternas uppfattning att avloppsslam på åkern är orent gör att jordbrukarna är ovilliga att använda avloppsslam. Till exempel använder ingen av Fritzéns kunder avloppsslam på sina åkrar. Fritzén berättar att de som han känner till som använder avloppsslam på sina åkrar bor nära reningsverk. Slammet är gratis, likaså transporten om man bor inom en 100 kilometers radie från anläggningarna.

- Man är skeptisk. Det har med förhållandet till konsumenten att göra. Om konsumenten och allmänheten ger ett godkännande för användningen och det inte medför några risker för kommande odlingar, så tycker jag absolut att man borde öka användningen av slammet.

Läs också:
Avloppsslam från reningsverk borde granskas bättre
Mer information om slamanvändning i jordbruket (på finska)