Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu kan du tanka gasbilen i Österbotten

Uppdaterad 01.11.2014 10:43.

Finland ligger ordentligt efter Sverige när det gäller antalet gasdrivna bilar på våra vägar. Men det tar sig. I södra Finland finns redan många tankstationer för gasbilar och nu har också Österbotten fått sin första.

Österbottens första tankstation för gasbilar finns i Jeppo i Nykarleby. Stationen är samtidigt den nordligaste i landet.

Jeppo Biogas levererar gas till storindustrierna Snellman och Mirka men har också valt att uppgradera gasen och sälja den som drivmedel.

Biogasen produceras av bland annat svinsväm och avfall från matindustrin.

- Vi såg en möjlighet att folk skulle kunna tanka gasbilar här och på sikt tror vi att det ska finnas en marknad för gasbilar, säger driftschef Janne Käld vid Jeppo Biogas.

Driftschef Janne Käld på Jeppo Biogas.
Bildtext Janne Käld

Men någon rusning är det inte frågan om. Tre bilar tankar regelbundet vid stationen.

Fler stationer = fler bilar

Logiken är att när stationerna blir fler blir också bilarna fler. I dag finns de flesta bilarna i södra Finland, där stationerna ligger tätast.

Driftschef Janne Käld har som sig bör också en gasbil. Hans Volvo är en hybrid, med en gastank och en bensintank, precis som största delen av de gasbilar som i dagsläget finns i Finland.

I slutet av 2013 fanns det drygt 1 000 gasbilar (personbilar) i Finland. I Sverige är antalet gasbilar knappa 50 000 (bussar och lastbilar medräknade).

- Nu är det bara här i Jeppo man kan tanka men i framtiden kommer det kanske andra som bygger tankstationer här i Österbotten, säger Käld.

Vasas gasbussar tankas på Stormossen

Ja så blir det. För ungefär hundra kilometer söderut ska Österbottens andra tankstation byggas. Tankstationen ska vara klar hösten 2015.

Med den ska avfallshanteringsbolaget Stormossen förse Vasa stads gasdrivna bussar med gas. Stormossens vd Leif Åkers säger att det är lönsamt att satsa på gas som drivmedel.

Stormossens vd Leif Åkers.
Bildtext Leif Åkers

I dag används Stormossens biogas till elproduktion och en del säljs till fastigheter för uppvärmning, bland annat Botniahallen i Korsholm.

Fjärrvärmen från Stormossens granne Westenergy ersätter biogasen som processuppvärmare. Då kan biogasen användas till något mer lönsamt, som att sälja den som fordonsbränsle.

Ekonomin går ihop

De tolv bussar som Vasa stad ska börja trafikera med drivs enbart på gas. Det här räcker för att täcka investeringarna.

- Med det får vi ekonomin att gå ihop redan från början, säger Åkers.

Bussarna kommer endast att använda en tredjedel av den biogas som Stormossen producerar under ett år. Resterande två tredjedelar kan säljas som drivmedel till andra gasbilar.

Leif Åkers tror att gasbilen har en framtid.

- I Sverige har man över 40 000 bilar som drivs med gas. Och ett färskt EU-direktiv har som målsättning att det ska finnas tankstationer som täcker hela landet, säger Åkers.

Miljövänligheten är också en fördel.

- Det är ett av de mest miljövänliga bränslen man kan producera i dagsläget, säger Åkers.

Minkgödsel också en möjlighet

Mink- och rävspillning lyfts upp som en outnyttjad resurs när det gäller tillverkning av biogas. Och på Jeppo Biogas håller man just nu på och utreder möjligheterna.

Problemet är att stenar och grus kommer in i maskineriet. Det som krävs är en bättre stenutskiljare för att sortera bort stenarna.