Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Marknadsdomstolen förkastade ambulansbesvär

Uppdaterad 03.11.2014 15:28.
Ekenäs sjuktransports ambulanser
Bildtext Ekenäs sjuktransport besvärade sig men fick avslag.

Marknadsdomstolen har förkastat besvär av Ekenäs sjuktransport och Hangö sjuktransport.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) beslöt i april efter en invecklad och lång beslutsprocess att Västra Nylands räddningsverk tar hand om de brådskande sjuktransporterna inom Västra Nylands sjukvårdsdistrikt från och med början av år 2015.

Ekenäs sjuktransport och Hangö sjuktransport besvärade sig över beslutet till marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen beslöt i fredags (31.10) enhälligt att inte undersöka besvären och förkastade dem. Domstolen anser att samarbetsavtalet mellan HNS och räddningsverket följer rättspraxisen inom EU-lagstiftningen.

Företagen betalar för rättegången

Ekenäs sjuktransport Ab och Kb Hangö sjuktransport ska betala HNS och räddningsverkets rättegångskostnader på sammanlagt 6000 euro.

Det är möjligt att besvära sig över marknadsdomstolens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Räddningsverket tar över vid årsskiftet

Ekenäs sjuktransport har nu hand den prehospitala akutsjukvården i Raseborg och Ingå, medan Ingå sjuktransport sköter den prehospitala akutsjukvården i Hangö.

Enligt HNS styrelsebeslut tar Västra Nylands räddningsverk hand om den prehospitala akutsjukvården inom Västra Nylands sjukvårdsområde 1.1.2015 - 31.12.2017. I avtalet ingår en option på två tilläggsår.

Läs också:
21.1.2014 HNS vill ha utlåtande om ambulanser
3.3.2014 Ambulanstransporterna konkurrensutsätts
5.3.2014 Förvirrningen ökar i ambulansfrågan
7.4.2014 Räddningsverket sköter ambulanserna