Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vattentornet är igen i bruk

Uppdaterad 03.11.2014 17:57.
Vattentornet i Söderkulla
Bildtext Vattentornets tak har reparerats och läcker inte längre.

Vattentornet i Söderkulla i Sibbo har på måndag anslutits till vattenledningsnätet.

Vattentornet har rengjorts och takreparationen har slutförts. De läckande takkonstruktionerna, som orsakade föroreningen av vattnet, har reparerats och tornet har rengjorts grundligt. De senaste bakterieproverna som tagits i tornet har varit rena.

Vattnet i tornet kommer att granskas oftare än normalt efter ibruktagandet. Under veckan kommer man att ta uppföljningsprover både från tornet och från vattenledningsnätet.

Vattenledningsnätet i södra Sibbo och Östersundom har klorerats med små halter efter att uppmaningen att koka vattnet upphävdes den 14 oktober. På det sättet har man säkerställt att hela nätet rengörs. Om uppföljningsproverna som tas den här veckan visar sig vara rena, kan kloreringen av vattnet avslutas.

Efter att uppmaningen att koka vattnet upphävdes har hälsocentralerna inte fått kännedom om några sådana sjukdomsfall som skulle ha orsakats av förorenat vatten.