Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avloppsrör ersätter reningsverket i Svartå

Från 2014
Uppdaterad 06.11.2014 11:13.
Svartå reningsverk är en liten byggnad bredvid Svartå FBK:s hus vid väg 186 (Ingå-Salovägen).
Bildtext Svartå reningsverk är en liten byggnad brevid Svartå frivilliga brandkårs hus.

Förbindelseledningen mellan Karis och Svartå byggs för att säkerställa Svartåbornas vattenförsörjning. Vattenverket vill också ta hand om avloppet på ett vettigt sätt.

Det handlar om en 15 kilometer lång förbindelseledning (vatten och avlopp) som kommer gå från Karis centrum via Fredriksstad, Sannäs och Mjölbolsta upp till Svartå.

Förutom att Svartåborna blir av med sitt gamla reningsverk så är det också möjligt för fastigheter längs med att ansluta sig.

Stor investering

De totala kostnaderna beräknas bli runt två miljoner. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har lovat bidra med 400 000 euro.

- Det är en betydande satsning för Raseborgs vatten, konstaterar Tom Törnroos, vattenverkets chef.

Chefen vid Raseborgs vatten, Tom Törnroos, vid sitt arbetsbord.
Bildtext Tom Törnroos, chef vid Raseborgs vatten, tror att Mjölbolsta sjukhus kommer att ansluta sig.

Åminnefors reningsverk bättre

Ledningen byggs för att säkerställa Svartåbornas vattenförsörjning. Vattenverket vill också ta hand om avloppet på ett vettigt sätt, säger Törnroos.

- Vi hade att välja mellan att sanera Svartå reningsverk och söka en ny vattentäkt för Svartåborna eller bygga en avloppsledning. Ledningen är nog det mest vettiga.

I Svartåvattnet finns det rester av bekämpningsmedel. Det fås bort ur vattnet med hjälp av ett aktivt kolfilter. Men det skapar extra arbete för Raseborgs vatten.

En annan nackdel i Svartå är att hushållen rätt snabbt blir utan vatten när det är strömavbrott, eftersom det inte finns något vattentorn där.

- Ser man på dagens krav med kväve- och fosforrening så är det helt klart att Karis-Pojo reningsverk är den rätta platsen för avloppsvattnet, säger Törnroos.

- Miljön är definitivt en vinnare när ledningen är klar.

Mjölbolsta sjukhus antagligen med

Avloppsledningen kommer byggas av Helsingforsföretaget O-P Erkkilä. Entreprenaden kostar drygt 1,8 miljoner. Allt kommer igång på allvar nästa år och ledningen förväntas vara klar vid årsskiftet 2015-2016.

Det finns redan ett intresse att ansluta fastigheter till den nya avloppsledningen. Bland annat har Folkhälsan visat intresse för att ansluta Mjölbolsta sjukhus till ledningen. Det skulle resultera i att Mjölbolstas eget reningsverk stängs.

Folkhälsan har ännu inte fattat ett beslut i frågan. Tom Törnroos anser att det skulle vara viktigt att också Mjölbolsta sjukhus är med.

- Jag tror definitivt de går med eftersom deras reningsverk är gammalt. De har hört av sig och frågat om anslutningsavgifter, berättar Törnroos.

Huvudbyggnaden vid Mjölbolsta sjukhus i Raseborg.
Bildtext Mjölbolsta sjukhusfastighet ansluter sig nog, tror Tom Törnroos.

Alla hushåll längs med avloppsledningen kan ansluta sig. Men det kräver en pumpstation eftersom det är en tryckavloppsledning. Anslutningsavgiften för ett småhus är 8000 euro. En pumpmaskin går på runt 3000 euro och arbeten kostar också.

- Vi talar om en kostnad på 12 000 - 13 000 euro, säger Tom Törnroos.

Från Hangö till Svartå

På sikt kommer också vattenledningsnätet i Karis och Ekenäs att byggas ihop.

- Då har vi ledningsnätet ihopbyggt ända från Hangö till Svartå.

Artikeln uppdaterades 6.11 med information om vilket företag som ska bygga avloppsledningen. Direktionen för Raseborgs vatten valde företaget O-P Erkkilä på sitt möte 5.11.