Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Minus att vänta i Karleby

Från 2014
Uppdaterad 04.11.2014 15:20.
Stadshuset i Karleby
Bildtext Arkivbild. Karleby stadshus.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Karlebyborna kan vänta sig en skattehöjning nästa år. Stadsdirektören Antti Isotalus föreslår att skatten höjs med en procentenhet till 21,5 procent.

Men även om staden höjer skatteprocenten blir det en minusbudget tre år i rad enligt Isotalus. Nästa år blir minuset nästan 11 miljoner, 2016 ungefär fem miljoner euro och 2017 drygt två miljoner.

- Budgetarbetet är alltid lika tufft. Situationen har inte lättat inför nästa år. Våra skatteinkomster ser ut att växa enbart om vi höjer skatteprocenten, säger stadsdirektör Antti Isotalus.

Karleby stad har enligt Isotalus inte lyckats spara tillräckligt via sitt anpassningsprogram. Årets budgetramar väntas överskridas med ungefär 6 miljoner euro.

Orsakerna till det svåra läget är flera. Statsandelarna minskar och på fem år (2012-2017) innebär det förlorade inkomster på nästan 60 miljoner euro i Karleby.
Staden förlorar dessutom tre miljoner i inkomster nästa år då hamnen och energiverket bolagiseras. Bara för att ta in det behövs en skattehöjning med en halv procentenhet.

Chydenius skola finns med

Enligt Isotalus förslag ska Karleby låna 68 miljoner euro nästa år. Pengarna går både till nya investeringar och att betala av gamla lån.

De största investeringarna 2015 går till skolor och daghem. Investeringarna i Storby allaktivitetshus och Rytibackens daghem innebär dessutom att Karleby måste få 40 nya anställda för daghemmen.

Cydenius skola får enligt förslaget fyra miljoner för utbyggnad och renovering år 2017. Skolan får också planeringspengar på totalt 350 000 i år och nästa år.
Kyrkbackens skola som just nu är utrymd på grund av problem med inomhusluften får en halv miljon år 2017. Nästa år har inga pengar reserverats för Kyrkbacken, men 2016 finns ett anslag på 150 000 euro.

Flera stora projekt väntar också bakom hörnet som till exempel nya hälsocentralsjukhuset, idrottsgården och flera olösta frågor kring skolbyggnader.

Stadsstyrelsen tar ställning till budgetförslaget inom november, fullmäktige behandlar nästa års budget den 15. december.