Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inkomsterna är ojämnt fördelade i Finland

Från 2014
Uppdaterad 17.03.2022 09:11.
Inkomstfördelning enligt postnummerområde år 2012

Landsbygden avfolkas och den arbetsföra befolkningen flyttar till städerna. Fenomenet syns tydligt då man granskar inkomstfördelningen i landet.

I går publicerades finländarnas skatteuppgifter för år 2013. Det mesta av rapporteringen fokuserar på topplistor om vem som tjänade mest.

Här presenterar vi en annan bild av finländarnas inkomster. Kartan nedan visar hur stor andel av befolkningen som nådde upp till hela landets medianinkomst i varje postnummerområde.

Du kan klicka på kartan för att visa närmare uppgifter om inkomster, utbildningsnivå och sysselsättning för varje område.

Visualiseringen togs bort 17.3.2022 då den inte längre fungerar tekniskt.

Områden där de flesta tjänade mindre än medianinkomsten visas i toner av rött, medan områden där de flesta hade högre inkomster går i toner av blått.

De här uppgifterna syns på kartan

Inkomstuppgifterna härstammar från beskattningen år 2012 och omfattar personer över 15 år.

Löntagare, företagare, pensionärer, arbetslösa och studerande med beskattningsbara inkomster ingår.

Medianinkomsten är den förvärvs- och kapitalinkomst som hälften av alla nådde upp till.

År 2012 var medianinkomsten i hela landet 24 144 euro - hälften tjänade alltså mer och hälften mindre

Några mindre postnummerområden saknas i materialet av hänsyn till integritetsskyddet.

Uppgfiterna om sysselsättning och utbildningsnivå beskriver läget i slutet av år 2012

Det statistiska materialet är sammanställt av Statistikcentralen för Yle

Postnummerområdenas gränser av Duukkis

Den arbetsföra befolkningen flockas kring städerna

Kartan visar tydligt att medianinkomsterna på avlägsna landsbygdsorter oftast är låga. Inkomstnivån i de stora städerna och i synnerhet i villaområdena kring dem är betydligt högre.

Överlag hittas de högsta medianinkomsterna i områden i Södra Finland och i synnerhet huvudstadsregionen, även om flera stadsdelar i östra Helsingfors ligger under den nationella medianinkomsten.

Områden med höga medianinkomster har oftast också en hög utbildningsgrad och naturligt nog en hög andel invånare som är verksamma i arbetslivet. De lägsta medianinkomsterna i städerna hittar man i områden som bebos av studerande.

Låga inkomster på avlägsna landsbygdsorter

På många områden som ligger längre bort från de större städerna i landet har avfolkningen däremot framskridit långt, och en mycket stor andel av invånarna är pensionärer, vilket också syns i inkomstnivån.

Det finns visserligen undantag, till exempel är medianinkomsten på Åland påfallande hög också utanför Mariehamn och flera turistcentra i Lappland har medianinkomster över den nationella nivån.

Läs också:
Tjänar din granne mer än du? Kolla med vår räknare!
Här är Finlands tusen i topp

Diskussion om artikeln