Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Blivande jordbrukare tror på framtiden

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Närbild: Jordbruksstuderande tror på framtiden - Spela upp på Arenan

Många jordbrukare mår väldigt dåligt av det ekonomiskt svåra läget. Men trots det är antalet sökande till agrologstudier inom lantbruksnäringar vid yrkeshögskolan Novia rätt stabilt.

Tom Lundström
Bildtext Tom Lundström
Bild: Yle/Mårten Lampén
Linda Fröberg
Bildtext Linda Fröberg
Bild: Yle/Mårten Lampén

Tom Lundström och Linda Fröberg studerar båda agrologi vid Novia i Ekenäs. De är optimistiska inför framtiden, trots den dystra situationen för många jordbrukare.

- Jag hoppas att jag kan ta över gården en dag, säger Tom Lundström, som är hemma från gården Domarby Östergård i Pargas, där det odlas spannmål och lite sockerbetor.

- Det är en gammal släktgård och jag tycker att det är ett intressant yrke att vara jordbrukare, fortsätter han.

Världens bästa yrke

Linda Fröberg är inte lika säker på att hon kommer att ta över hemgården. Hon kommer från gården Fräsars i Kyrkslätt där det odlas spannmål kombinerat med ett litet skogsbruk och en gårdsbutik.

Men hon vet i alla fall att hon vill jobba i branschen i framtiden.

- Det är en livsstil att vara jordbrukare och om man tycker om det är det nog världens bästa yrke, säger hon. Frågan är bara hur mycket man tycker om det.

Både Fröberg och Lundström är den tolfte generationen som har vuxit upp på sina respektive gårdar. Det gör förstås att det finns vissa förväntningar på att deras hemgårdar ska fortsätta i släktens ägo. Men trots det försäkrar de båda att de själv bestämmer vad de ska göra i framtiden.

Intresset för jordbruksstudier är stabilt

Lars Fridefors är profileringsansvarig lektor vid Novia. Enligt honom har antalet studerande, som har inlett agrologistudier inom lantbruksnäringarna vid Novia, varit ganska stabilt de senaste åren. I medeltal har runt 15 nya svenskspråkiga agrologstuderande börjat varje år.

Enligt Fridefors syns den svaga lönsamheten och den bristande framtidstron tydligt i antalet påbörjade och genomförda generationsväxlingar på gårdar.

- Det beror bland annat på EU-stödens utformning och till exempel regler och eventuellt kommande förändrade tidtabeller och system för startstöd för unga jordbrukare och avträdelsestöd för äldre jordbrukare, förklarar han.

Den allmänna trenden i Finland är att gårdarna blir allt färre och större. Överlag verkar ändå viljan bland dem, som studerar agrologi, att i något skede ta över familjens gårdsföretag vara stor.

- Det tyder på en god framtidstro, säger Fridefors.

Bra med utmaningar

Både Tom Lundström och Linda Fröberg är medvetna om den jobbiga situation som många jordbrukare befinner sig i, bland annat på grund av minskade stöd och allmänt dålig ekonomi. Men de är båda ändå rätt positivt inställda till framtiden.

- Utmaningar är ju alltid bra, säger Lundström. Visst kan det bli tufft i framtiden, men det gäller att lösa problemen. Man är ju sin egen chef, så man måste se till att saker och ting fungerar.

- Jag tror att man måste vara flexibel och påhittig, säger Fröberg. Man kan till exempel inte bara leva på en sak utan man måste följa med i utvecklingen och man måste vilja vara jordbrukare. Men vill man, så kan man.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln