Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Hjälpledarna skapar anda och tar ansvar

Från 2014
iita Hyytiäinen
Bild: Yle

För den som vill vara aktiv i församlingen efter att ha gått skriftskolan lönar det sig att bli hjälpledare. Det har Iita Hyytiäinen valt att bli.

En hjälpledare är ansvarsfull, skapare av gruppanda och en förbindelselänk mellan ledarna och deltagarna. En hjälpledare är den som lyssnar och verkställer. En hjälpledare är alltid mottagare och givare.

Hjälpledarna får en mångsidig utbildning

Din egen församling är en del av en över 2000 år levande kyrka. I Finland deltar 27 000 unga årligen i hjälpledarskolan. Om det inte finns någon hjälpledaraktivitet i din egen församling lönar det sig att fråga i grannförsamlingen.

Till hjälpledaraktiviteten hör det hjälpledarutbildning, vilken man oftast går på ett år. Också två, tre eller fyra års utbildning håller på att bli allmännare. I hjälpledarutbildningen fokuserar man förutom på Bibeln också på andra frågor som gäller livet. Aktiviteten ger underlag för att bli medlem i församlingen, samhället, familjen och i kompisgruppen.

Hjälpledarutbildningen kan hjälpa i andra saker

Via hjälpledaraktivitet får man på sätt och vis dela med sig, av det som man själv har fått lära sig. Traditionellt händer det också i skriftskolan, men nuförtiden förbereds man i hjälpledarutbildningen också på att hålla olika församlings- klubbar och -läger och till exempel söndagsskola. Hjälpledarens färdigheter är också alltid till fördel annanstans än i församlingarna.

Iita Hyytiäinen, Kotka svenska samskola
Den här texten är skriven av en av Yle Nyhetsskolans unga reportrar.