Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-stöd för sju miljarder användes fel

Från 2014
Uppdaterad 05.11.2014 17:49.
EU:s flagga
Bild: EPA

Felanvända EU-medel, flygplatser som inte används, jordbruksstöd för åkrar där det bara växer sly och buskage. Det är några av de exempel på felanvända EU-pengar som Europeiska revisionsrätten påtalar i sin årsrapport för fjolåret som presenterades på onsdagen.

Vi besökte en fårfarm som fick stöd för 150 får, men det fanns inte ett enda får på gården.

Revisionsrätten har utgående från sina stickprov kommit fram till att 4,7 procent av EU-medlen missbrukas eller används på fel sätt. Ville Itälä är medlem av revisionsrätten i Luxemburg och han jämför med ett trafikljus.

- Det skulle vara grönt ljus om procenten felanvända EU-pengar var 0 till 2 procent, orange om det är mellan 2 och 5 procent och rött om det är mer än 5 procent felanvända EU-medel, säger revisionsrättens finländske medlem Ville Itälä.

Så 4,7 procent för fjolåret börjar närma sig en kritisk nivå, men det är ungefär på samma nivå som året innan. Men det är en politisk bedömning hur mycket man kan tåla, anser Itälä.

Ville Itälä.
Bildtext Ville Itälä
Bild: Yle

En tom flygplats och buskbeklädd betesmark

 • En flygplats i Tyskland som har byggts med EU-pengar används inte. Och tilläggsbyggandet gjordes utan att några anbud togs in.
 • En ekologisk odling för kronärtskockor i Italien använder skadliga bekämpningsmedel trots att odlaren enligt EU-villkoren för stödet inte skulle få använda bekämpningsmedel.
 • En grekisk betesmark får gårdsstöd, men i verklighet växer det täta buskage på betesmarken.

Det är några exempel på när EU-stöden har missbrukats, men det finns också fall där användningen av de gemensamma EU-medlen formellt har gått rätt till, men det ändå blev fel. Det är ett exempel från Rumänien och användningen av socialfondens medel.

Det handlade om utbildning för arbetslösa. De som ansökte om bidrag för utbildningen lyfte en lön som var fem gånger högre än vad som är praxis för sysselsättningsutbildning. Och det finns inga regler som förbjuder det här.

-Lärarna för sysselsättningsutbildningen förtjänade tre gånger mer än vad den rumänske presidenten får i lön. Det uppfyller inte de moraliska kraven även om det inte bröts mot några regler, säger Ville Itälä.

Finansieringskorrigeringar 2007-2013

Korrigeringarna gäller kohesions- och jordbruksmedel.

 • Spanien 32 procent
 • Grekland 15 procent
 • Italien 15 procent
 • Storbritannien 7 procent
 • Frankrike 5 procent
 • Polen 5 procent
 • Rumänien 4 procent
 • Tyskland 3 procent
 • Portugal 3 procent
 • Ungern 2 procent
 • Övriga 9 procent

Källa: EU-kommissionen

Inte bara bedrägerier

Europeiska revisionsrätten understryker att procenten för felanvända EU-medel inte är det samma som hur mycket bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri det förekommer inom EU-länderna. Däremot är det en uppskattning av de belopp som inte borde ha betalats ut från EU-budgeten.

Den största felanvändningen finns om sektorn för regionalpolitik, energi och transport, inom den sektorn är nästan 6,9 procent felanvända medel. Den näststörsta sektorn då det gäller felanvända EU-medel är landsbygdsnäringen och miljön.

Revisionsrätten vill ogärna ge landsspecifik statistik, men om man jämför med EU-kommissionens uppgifter åren 2007-2013 så blir bilden tydlig. Det gäller såväl pengarna ur de så kallade sammanhållnings eller kohesionsfonderna och jordbruksstödet.

De korrigeringar som borde ha gjorts var störst i Spanien hela 32 procent av alla fall som har uppdagats. Därefter Grekland och Italien med båda 15 procent av fallen, följt av Storbritannien med sju procent av fallen. Det är det land som brukar ropa allra högst då det gäller användningen av EU-medel.

Sju miljarder användes fel

Den årliga EU-budgeten är inemot 150 miljarder euro. Men en felprocent på 4,7 är nästan det sju miljarder euro som har använts fel, men man kan inte rakt av säga att det är bortkastade pengar, påminner Ville Itälä.

- Även om upphandlingsreglerna inte har uppfyllts så har till exempel ändå en viktig bro byggts, så det har uppstått något konkret resultat, alla formfel är inte det samma som slöseri, säger Itälä. Sedan finns det regelrätt bedrägeri och revisionsrätten misstänkte 14 sådana fall ifjol som sedan går till EU:s bedrägeribekämpningsmyndighet OLAF för utredning.

- Vi besökte en fårfarm som fick stöd för 150 får, men det fanns inte ett enda får på gården. Då misstänkte vi brott och OLAF fick som uppdrag att utreda brottsmisstanken, berättar Ville Itälä vid Europeiska revisionsrätten.

Diskussion om artikeln