Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Utsikten på Södra åsen i Lovisa förbättras

Från 2014
Uppdaterad 06.11.2014 13:10.
Kvarnåsen i lovisa
Bildtext Skogen på Södra åsen i Lovisa ska gallras.

Kvarnåsen i Lovisa ska få ett lyft. Bland annat ska man gallra och hugga ner lite träd för att ge mer näring och ljus åt dem som blir kvar.

Lovisa stads skötselprojekt på Kvarnåsen i Lovisa ska äntligen komma i gång. Träd ska gallras och huggas på Södra åsen och kring bostadsområdet där, samt i närheten av Sågudden – det här för att de yngre träden ska få mer ljus och näring. Både tallskogen och björkdungarna ska gallras.

– På många ställen har utsikten vuxit igen, säger stadsträdgårdsmästare Anna-Riitta Pohjola. På det här viset vill vi se till att träden kan fortsätta växa tills det klarnar hur området kring till exempel Sågudden ska se ut i framtiden.

Lite bättre utsikt från Kuckustenen

Vattentorn i Lovisa
Bildtext Den täta skogen på Södra åsen ska gallras för att ge ljus åt de yngre träden.

Också på den södra sidan av Kuckustenen kommer träd att gallras.

– Förr kunde man blicka ut över gamla gravgården och ner mot Skeppsbron från Kuckustenen. Det skulle ju vara roligt om vi kunde ha en utsikt åt alla håll därifrån och inte bara mot havet, säger Pohjola.

Det är ändå bara den södra sidan av åsen som ska gallras inom ramen för det här skötselprojektet. Gallringar på den norra sidan av åsen blir aktuella om något år.

– Mot norr behöver man kanske inte ha utsikt åt alla håll, men åtminstone en del av skogen kunde vara glesare.

Avverkningen av träd inleds den 1 december och håller på i ungefär två veckor om man inte räknar med gallringen. Allt ska vara klart den 28 februari, och i slutet av april ska allt virke och alla kvistar senast ha forslats bort.