Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Staten tar över Talvivaara"

Från 2014
Uppdaterad 06.11.2014 20:23.
Yle Nyheter: Talvivaara - en svår konkurs - Spela upp på Arenan

Näringsminister Jan Vapaavuori meddelade i dag staten tar över Talvivaaragruvan. Han bedömer att rätten kommer att ge beslutanderätten till staten på grund av de stora miljöproblem som gruvan kan orsaka också i fortsättningen.

Yle Nyheter: "En av vår tids största industrikatastrofer" - Spela upp på Arenan

I en normal konkurs får gäldenärerna makt över konkursboet då styrelsen förlorar makten, men i sådana fall som Talvivaara som har betydande miljöeffekter kan beslutanderätten dömas till staten. Jan Vapaavuori (Saml) bedömer att Esbo tingsrätt sannolikt kommer att göra så.

Utgångspunkten är att också Talvivaaras moderbolag kommer att upphöra med sin verksamhet nu då det inte ha någon gruva att driva. Staten har förberett sig för ett möjligt övertagande i över ett år. Vapaavuori försäkrar att staten i sista hand svarar för att konkursboet har resurser att undvika stora miljöeffekter.

- Situationen är sorglig och tröstlös, men en ljuspunkt är att konkursen inte kom som en överraskning. Regeringen har haft gott om tid att förbereda sig, sade Vapaavuori.

Stubb: Gruvverksamheten måste kunna fortsätta

Statsminister Alexander Stubb försäkrar att regeringen vill göra allt för att gruvans verksamhet ska kunna fortsätta på miljömässigt hållbar basis.

Man söker enligt Stubb efter en aktör med stabila finanser och expertis, som kunde ta över verksamheten.

Stubb påpekar att det sämsta alternativet vore att köra ner gruvan.

Sluträkningen kan bli 400 miljoner euro

Näringsminister Jan Vapaavuori uppger att staten som Talvivaaras största ägare och lånegivare direkt förlorar över 200 miljoner euro. Förutom staten och andra stora aktörer förlorar över 70 000 privatpersoner nu alla sina placeringar i Talvivaara.

Arbets- och näringsministeriet bedömer att det kan kosta ytterligare 200 miljoner euro att iståndsätta gruvan så att den kan fortsätta sin verksamhet utan stora miljörisker. I första hand förbereder sig regeringen på en tilläggsbudget på 50 miljoner euro.

Få alternativ

I och med konkursen har staten flera olika alternativ. Det sämsta skulle vara att köra ner gruvbolaget under flera år eftersom eftervården kan ta flera år. Det kan bli svårt att snabbt köra ner urlakningsprocesserna i Talvivaaras malmberg. Det alternativet ses inte som realistiskt. Om man närmar sig frågan ur statens perspektiv skulle det bästa vara att trygga gruvdriften i framtiden. En förutsättning är att staten hittar ett bolag som är villigt fortsätta gruvdriften och ta ansvar för miljön.

- Det är inte på något sätt säkert att staten klarar av att hitta ett sådant bolag, sade Jan Vapaavuori.

Han påpekade att fallet är unikt.

- Talvivaara är en av vår tids största industrikatastrofer. Hundratals arbetsplatser står på spel och miljöaspekterna gör konkursen mycket komplicerad. Vi har inte upplevt många så här omfattande konkurser i Finlands historia, och förhoppningsvis kommer vi inte att göra det i framtiden heller.

Läs också: Talvivaaras gruvbolag i konkurs