Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skolgångsbiträden - mer än bara klassassistenter

Från 2014
Uppdaterad 08.11.2014 14:59.
Närbild: Skolgångsbiträdets vardag - Spela upp på Arenan

Martina Gustavsson jobbar som skolgångsbiträde i Cygnaeus skola i Åbo. Hon har jobbat där de senaste 14 åren och stortrivs med sitt jobb.

- Jag jobbar i en klass där det egentligen inte finns några svaga elever, men över tvåtredjedelar är pojkar. De är väldigt utåtriktade, glada, pratsamma, och energiska, men de har svårt att fokusera på skolarbetet. Min uppgift är till exempel att lugna ner dem så att det alla trivs och får arbetsro i klassen.

Utöver det här hjälper skolgångsbiträdet med allt som händer på skolan. Behövs det något extra så är det ofta skolgångsbiträdena som hjälper till. Martina Gustavsson brukar också hjälpa eleverna innan skolan börjar med läxor. De finns barn som behöver extra stöd, eller inte får hjälp med läxorna hemma. Hon fungerar också som rastvakt och åker med på klassutflykter som en extra vuxen. Med andra ord är arbetet mycket varierande,

Men skolgångbiträdena är mer än bara klassassistenter. De jobbar i tätt samarbete med lärarna. Martina Gustavsson jobbar tillsammans med läraren Anton Sundén.

Martina Gustavsson och Anton Sundén jobbar tillsammans i klass 2C.
Bildtext Martina Gustavsson och Anton Sundén jobbar tillsammans i klass 2C.

- Det underlättar nog mycket undervisningen att ha henne i klassen, säger Anton Sundén. Hon är erfaren. Jag är själv väldigt ny som lärare och hon kan till exempel komma med idéer för undervisningen som jag inte har tänkt på. Vi har ett väldigt bra samarbete.

- Vi jobbar som ett team, berättar Martina Gustavsson. Anton ger instruktionerna, men sedan är det min uppgift att se till att eleverna lyssnar och följer instruktionerna genom att hjälpa till och motivera dem.

- Vi brukar samarbeta på det viset att vi planerar lektionerna ibland tillsammans, berättar Anton Sundén. Då tänker vi på de eleverna som kanske behöver mera tid för någon uppgift. Då planerar vi arbetet så att Martina tar de elever med sig och går igenom saken lite grundligare eller långsammare så att de hinner med.

Från fyra till tre skolgångsbiträden nästa år

I Cygnaeus skola finns det 4 skolgångsbiträden på 354 elever. Det betyder att långt ifrån varje klass får den hjälp de kunde behöva.

Klasslärare Meri Saarikallio har inget skolgångsbiträde i sin klass, trots att det kunde behövas.

- Det finns elever som skulle behöva mer hjälp. De kommer inte igång med uppgifterna och jag hinner inte vara hos alla för att se till att de jobbar med det de ska jobba med.
Det betyder i praktiken att de inte lär sig lika mycket, som de skulle kunna lära sig, om vi hade ett skolgångsbiträde med i klassen.

- Skolgångsbiträdena är otroligt värdefulla för skolan. Deras värde går inte att mäta i pengar, säger Nicke Wulff, rektor i Cynaeus skola.

Skolans skolgångsbiträden kommer sannolikt att minskas med en fjärdedel, från fyra till tre nästa år då Åbo stad sparar. Det här är mycket beklagligt, säger Wulff.

- Vi är i en situation var barn med behov och utmaningar i skolan bara ökar hela tiden och då behövs de vuxna, det behövs extra händer. Det behövs inte teknologi och olika prylar, utan det behövs vuxennärvaro för de här eleverna. De som behöver hjälp får inte det, och det här kommer sannolikt att också synas i skolresultaten i framtiden, säger Wulff.

Hur ser Martina Gustavsson då på skolgångsbiträdenas osäkra framtid?

- Man läser ju hela tiden om inbesparingarna och man ser vad de har gjort i Helsingfors och på många andra ställen. Men jag kan inte gå omkring och oroa sig, då blir jag bara bitter. Men det är klart man undrar, hur mycket man sparar, då man sparar på skolgångsbiträdena. Vi är ju verkligen de lägst avlönade i nästan hela samhället. Vi är dessutom permitterade på somrarna, så hur stor är inbesparingen jämfört med det arbete vi kan göra?

Mer om ämnet på Yle Arenan