Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kyrkan får statligt stöd istället för samfundsskatt

Från 2014
Uppdaterad 07.11.2014 14:38.
Begravning
Bildtext Kyrkan ska ersättas för vissa lagstadgade samhälleliga uppgifter, såsom begravningsväsendet.

Kyrkan avstår från församlingarnas samfundsskatteandelar och får istället en ersättning av staten.

Den evangelisk-lutherska kyrkan samlas just nu till kyrkomöte i Åbo. En av de större frågorna denna vecka har varit att avstå från samfundsskatten, eftersom den har ansetts orättvis och den kan variera mycket med ekonomiska uppsving och nedgångar.

De församlingar som har större industrier på sitt område har fått mera pengar än de som inte haft det. Nu ska en statlig ersättning göra fördelningen jämnare.

Kyrkan ska ersättas för de lagstadgade samhälleliga uppgifter som kyrkan har, bland annat för begravningsväsendet och folkbokföring, likaså för att man upprätthåller kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kyrkomötet godkände på fredagen slutligt förslaget efter en lång diskussion. Regering och riksdag gör nu sina beslut. Kyrkan är redo att avstå från samfundsskatteandelen ifall staten så besluter.

År 2013 var intäkterna från samfundsskatteandelen 105 miljoner euro medan kostnaderna uppgick till 143 miljoner euro.

Från och med 2016 slopas systemet med samfundsskatteandelar och staten ersätter kyrkan i form av ett budgetanslag på 114 miljoner euro för kyrkans samhälleliga uppgifter.

För den enskilda församlingsmedlemmen har beslutet inte så stor betydelse, men för en del församlingar innebär den nya modellen en mindre ersättning, för andra en lite större.