Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sirkkalabackens skola räddad

Från 2014
Uppdaterad 07.11.2014 14:39.
Elever i skola.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Sirkkalabackens skola fortsätter sin verksamhet som förut och femton kommunala daghem läggs ner. Bland annat det här föreslås i Åbo stads serviceutredning för dagvård och skolor som presenterades på fredagen.

Tidigare har det föreslagits att Sirkkalabackens skola slås administrativt ihop med Sirkkala skola. Nu har man slopat det förslaget.

Däremot föreslås stora förändringar inom den finskspråkiga skolsektorn. Stadens tjänstemän föreslår att:

- Kähäri skola läggs ner från och med den 1 augusti 2015.
- Skolan i Hansängen och C.O. Malms skola slås ihop administrativt från och med den 1 augusti.
- Runosbackens skola läggs ner från och med den 1 augusti 2015. Skolan flyttar till tillfälliga lokaler redan 2014.
- Gymnasiet Turun lyseon lukio läggs ner och slås samman med gymnasiet Luostarinvuoren lukio från och med den 1 augusti 2017.

Två nybyggen som beslutits om tidigare skjuts upp. Grundandet av Syvälahti skola i Hirvensalo skjuts upp från augusti 2016 till augusti 2017. Grundandet av Övre S:t Marie skola skjuts upp från augusti 2017 till augusti 2020.

Nogrannare beskrivning om förändringarna i servicestrukturen kan läsas här.

Staden avstår från daghemslokaler

Staden tjänstemän föreslår också att 15 daghem läggs ner. 12 av daghemmen verkar i lokaler som staden hyr.

Nedläggningarna omfattar 655 dagvårdsplatser. På grund av omfördelningar inom andra lokaler skapas också nya dagvårdsplatser. Det här innebär att de kommunala dagvårdsplatserna kommer att minska med 384 stycken. De här platserna ersätts med privata dagvårdsplatser.

Stadsstyrelsen behandlar förslaget till ny servicestruktur den 24 november.

Läs också:
"Vänta med att fatta beslut om att spara i Åboskolorna"
"Ett meningslöst förslag"
Sirkkalabackens skola hotas av stängning