Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Luftkvaliteten bättre i Åboregionen

Från 2014
Bildtext Kolmonoxidhalterna kring Salutorget i Åbo är mycket låga, visar en undersökning av luftkvaliteten i Åboregionen mellan 1989 och 2013.
Bild: Yle/Janne Isaksson

Luftkvaliteten i Åboregionen har förbättrats under de senaste åren. Det visar en undersökning av luftkvaliteten i regionen mellan 1989 och 2013.

Till exempel sjönk svaveldioxidhalterna i Åboregionen rejält i slutet av 1980- och början av 1990-talet. För tillfället är svaveldioxidhalterna mycket låga i regionen.

Kväveoxidhalterna har däremot inte förändrats. Fortfarande överskrids de rekommenderade kväveoxidhalterna på vissa hårt trafikerade gator. På övriga områden i regionen är halterna lägre.

När det gäller småpartiklar i luften är mängderna på en måttlig nivå. Rekommenderade gränsvärden överskrids under de veckor på våren då det är mest damm i luften.

Kolmonoxidhalterna kring Salutorget i Åbo är mycket låga, visar resultatet.

Rapporten behandlas av stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo på tisdag.