Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunerna sparar på skolgångsbiträden - kolla läget i din kommun!

Från 2014
Uppdaterad 29.03.2022 09:10.
Karta över kommunernas sparplaner gällande skolgångsbiträden

Skolgångsbiträden runt om i Svenskfinland hotas av sparåtgärder. Bland de kommuner som svarade på vår enkät har omkring hälften planer på att minska antalet skolgångsbiträden år 2015.

Många kommuner i Svenskfinland planerar att spara på skolgångsbiträdena i sina svenskspråkiga skolor under budgetåret 2015.

Vi har färgkodat kommunerna på kartan enligt ett trafikljussystem. Rött innebär att kommunen planerar skära ner på skolgångsbiträdenas antal, gult att kommunen har gett ett svar som är svårtolkat och grönt att kommunen inte planerar förändringar. Kommuner som besvarade enkäten men inte kunde berätta om budgetplanerna är markerade med vitt.

Kartan togs bort 29.3.2022 då den inte längre fungerade.

Genom att klicka på kommunerna kan du kolla hur antalet skolgångsbiträden och elevantalet har utvecklats under de fyra senaste läsåren och läsa närmare uppgifter om planerna inför budgetåret 2015.

Om enkäten

  • Enkät riktades till de ansvariga för den svenskspråkiga grundutbildningen i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna på fastlandet.

  • Vi fick in svar från 27 av de sammanlagt 33 kommunerna.

  • Ingå, Vörå, Pedersöre, Karleby och Jakobstad svarade inte på enkäten.

  • Tvåspråkiga Mörskom i Östnyland har ingen svensk grundskola och saknas också från kartan.

Stora nedskärningar i flera kommuner

Bland de kommuner som gav uppgifter i vår enkät planerar Borgå drastiska nedskärningar då tio skolgångsbiträden av nuvarande 60 ska bort. I Kronoby i norr planeras tre till fem biträden färre inför nästa läsår - en minskning på en tredjedel.

Jakobstad svarade inte på enkäten, men enligt tidigare uppgifter ska staden spara in sex skolgångsbiträden år 2015.

I de allra flesta kommuner har det inte skett större förskjutningar i antalet skolgångsbiträden de senaste åren. Ett undantag är Raseborg, som stadigt har minskat på antalet biträden och enligt enkäten planerar att fortsätta på den vägen.

Helsingfors planerade tidigare stora nedskärningar. Tanken var att budgeten för de svenska skolgångsbiträdena skulle minska med 200 000 euro från nuvarande 1,7 miljoner euro. I den senaste budgetförhandlingen slopades ändå nedskärningen.

Genom enkäten ville vi ta reda på läget gällande så kallade skol- eller klassassistenter, det vill säga skolgångsbiträden som inte är personliga assistenter för en eller flera elever.

Det är i första hand skol- och klassassistenterna som drabbas av nedskärningar i kommunerna. Tillgången till personlig assistent för elever med specialbehov är lagstadgad, vilket begränsar kommunernas möjligheter att spara i den resursen.

Det visade sig ändå svårt för många kommuner att ta fram uppgifter enligt den här uppdelningen, vilket också har till följd att uppgifterna inte alltid är jämförbara mellan olika kommuner.

Praxis i kommunerna varierar

Det är också viktigt att märka att kommunerna använder sig av skolgångsbiträden på väldigt olika sätt.

Till exempel Korsholm, en kommun med över 1600 elever i grundskola under nuvarande läsår, har bara nio klass- eller skolassistenter. I Korsholm finns det å andra sidan sammanlagt hela 66 skolgångsbiträden, av vilka 57 alltså är personliga assistenter för en eller flera elever med specialbehov.

En annan faktor som försvårar direkta jämförelser är att skolgångsbiträden kan arbeta på väldigt olika villkor också inom kommunerna. En del kan vara heltidsanställda på 40 timmar per vecka, en del kan arbeta deltid exempelvis 25 veckotimmar och det förekommer både inhyrda skolgångsbiträden och timanställda biträden.

Se också Närbild om skolgångsbiträden i Svenskfinland! Programmet sänds på Yle Fem måndagen den 10 november klockan 20 och publiceras sedan på Yle Arenan.

Läs mer om skolgångsbiträdenas arbete och situation runt om i Svenskfinland på Närbilds webbplats!

Rättelse kl 17:29: I en tidigare version av texten stod att Helsingfors planerar nedskärningar i budgetmedlen för skolgångsbiträden. I den senaste budgetförhandlingen har nedskärningen ändå slopats.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln