Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fyra filer föreslås mellan Karis och Ekenäs

Från 2014
Karta över nya planerade vägar i Åsenby vid riksväg 25 mellan Ekenäs och Karis.
Bildtext De gröna linjerna visar de nya planerade vägarna.
Bild: Finnmap

Korsningarna mellan Karis och Ekenäs ska bli färre och säkrare. Med hjälp av två vägar som är parallella med riksväg 25 ska avtagen till till exempel Tegelbacken, Finnpile-fastigheten och Kodin tavaratalo stängas.

Det finns planer på att bygga två vägar som är parallella med riksväg 25 på avsnitten mellan Horsbäck och Åsenby i Raseborg, en på norra och en på södra sidan av riksvägen.

Med hjälp av parallellvägarna kunde sedan flera korsningar till riksvägen stängas, till exempel avtaget till Tegelbacken, Finnpile-fastigheten och Åsenbyvägen. Också avtaget till affären Kodin Tavaratalo skulle stängas och strax öster om affären skulle det byggas en tunnel under riksvägen.

Säkrare riksväg

Tanken är att höja säkerheten och smidigheten på det planerade avsnittet. Varje dag kör i medeltal 9 600 fordon mellan Karis och Ekenäs och ungefär 10 procent är tung trafik.

Raseborgarna äger dessutom fler bilar än medeltalet för hela Finland. På grund av den höga trafiktätheten, den stora andelen tung trafik och den korta omkörningssikten så uppstår det lätt köer i trafiken med farliga omkörningar.

Statistik från åren 2009-2013 visar att det på det planerade avsnittet har skett 54 trafikolyckor. I olyckorna har nio personer skadats. De flesta (35 stycken) var djurolyckor.

Mitträcke och tunnel

Förutom parallellvägar planeras också ett mitträcke på vägavsnittet.

Avtaget till Eckerövägen skulle i framtiden finnas 160 meter österut. Dessutom byggs en tunnel under järnvägen på samma väg.

Rastplatsen söder om riksvägen i Horsbäck stängs. Istället byggs en ny rastplats på samma sida av riksvägen mellan avtagen till Horsbäcksvägen och Gamla kustvägen.

I planen ingår också bullerskydd, grundvattenskydd samt belysning.

Karta över nya planerade vägar mellan Horsbäck och Åsenby vid riksväg 25 mellan Ekenäs och Karis.
Bild: Finnmap

Ingen finansiering ännu

Hela projektet beräknas kosta 13,5 miljoner euro men förverkligandet kunde ske i etapper. Det finns ännu inget beslut om pengar för projektet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen håller i trådarna för vägplanerna. Planen har gjorts upp av företaget Finnmap Infra.

Från och med i dag (7.11) fram till den 8 december finns planen till påseende i tekniska kansliet i Karis.

Diskussion om artikeln