Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Israel beskylls för apartheid

Från 2004

FN:s specialsändebud John Dugard som övervakar människorättsläget i de palestinska områdena anser att Israel bedriver ett apartheidsystem.

Enligt sydafrikanen Dugard, som är professor i juridik, är situationen ställvis värre än det var i hans hemland i tiden. Tidningen Haaretz skriver om Dugards rapport som har getts offentlighet inför FN:s generalförsamlings möte i september.

Dugard hänvisar bland annat till att vissa vägar bara får användas av israeliska bosättare, inte av palestinier. Han anser att det förekommer ständiga brott mot de mänskliga rättigheterna i de palestinska områdena.

Dessutom kritiserar Dugard i sin redogörelse kraftigt att Israel inte beaktar att den internationella domstolens rådgivande beslut om att säkerhetsbarriären mellan Israel och de palestinska områdena är olaglig och bör rivas.

Haaretz rapporterar om att Israel lutar allt mer mot att beakta de olika FN-rapportörernas krav, men enligt tidningen hör Dugard till ett av undantagen, eftersom Israel anser att utgångsläget för hans arbete är orättvist.

Justitiekansler vill beakta palestinier
Samtidigt uppges den israeliska justitiekanslern Menachem Mazuz ha uppmanat den israeliska regeringen att överväga att beakta också palestinier vad gäller den fjärde Genèvekonventionen som berör skyddet av civila. Enligt konventionen får en ockupationsmakt bland annat inte flytta egna medborgare till ockuperat territorium.

Israel anser att Genèvekonventionernas klausuler om ockupation inte är aktuella, eftersom den jordanska och egyptiska kontrollen över Västbanken och Gaza före år 1967 inte var internationellt erkänd. Israel tog kontroll över områdena i 1967-års krig. Cirka 3,6 miljoner palestinier lever i områdena.
(Av Susanne Nylund-Torp)