Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lata väljare i församlingsvalet

Uppdaterad 10.11.2014 09:50.
Borgå domkyrka

Deltagandet i församlingsvalet sjönk något jämfört med föregående val, visar preliminära siffror. I hela landet låg valdeltagandet på 15,7 procent jämfört med 17 procent år 2010. Siffrorna är i stort sett de samma inom Borgå stift.

Inom det svenska stiftet gick man flitigast till valurnorna i Esse i Österbotten - där röstade 40,9 procent av församlingsmedlemmarna. Också överlag röstade österbottningarna flitigare än andra.

De församlingar inom Borgå stift som lyckades öka valdeltagandet är Ekenäsnejdens svenska, Hangö svenska, Kimitoöns, Korsnäs, Kronoby, Mariehamn, Närpes, Sibbo svenska och Sjundeå svenska församlingar.

Medelåldern i Borgå stift är 55 år, och fördelningen mellan män och kvinnor är nästan helt jämn. Invalda kandidater under 30 år utgör bara 5 procent. Däremot är 43 procent av kandidaterna helt nya.

I hela församlingsvalet var det 46 procent män och 54 procent kvinnor som valdes in. Medelåldern var 52 år.

Sammanalgt deltog 413 församlingar i valet. I Borgå stift finns i början av nästa år 56 församlingar, av dem höll 44 församlingar val, 12 hade sämjoval.

I församlingsvalet valdes vem som ska sitta i kyrkofullmäktige och församlingsrådet - de två organ som bestämmer över församlingarnas ekonomi och riktlinjer. Församlingsvalet ordnas vart fjärde år.

Läs också:
Jag röstade första gången på 77 år
Församlingsvalet - vad handlar det om?
Västnyland: Sjundeåborna flitigaste i församlingsvalet
Östnyland: Lappträskborna röstade flitigast i församlingsvalet
"Vi lyckades inte rida på vågen från förra valet