Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nej till vatten- och avloppsnät i Sibbo skärgård

Från 2014
Avföringsinkontinens är en rätt vanlig åkomma - och en besvärlig sådan. Bild: YLE/Derrick Frilund
Bildtext Nej till wc i Sibbo skärgård blev nej till vatten- och avloppsandelslag
Bild: YLE/Derrick Frilund

Södra Finlands regionförvaltningsverk säger nej till planerna på en vattenledning och en tryckavloppsledning till Söderkullalandet och omkringliggande holmar i Sibbo skärgård.

Regionförvaltningsverket motiverar sitt nej till vattenserviceandelslagets planer med att planerna strider mot både Norrkullalandets och Söderkullalandets strandplaner och mot delgeneralplanen för Sibbo skärgård. Enligt planerna får man inte bygga vattenklosetter på området. Dessutom har andelslaget inte informerat alla som berörs av planerna på ett vatten- och avloppsnät.

Vattenserviceandelslaget Sibbes verkställande direktör Robert Lindström säger att beslutet var ett bakslag. Om planerna hade godkänts kunde arbetena ha kommit igång nästa höst efter stugsäsongen.

- Nu är det bara att besvära sig över beslutet och vänta på ett beslut i följande rättsinstans, Vasa förvaltningsdomstol.

För tillfället har vattenserviceandelslaget drygt åttio medlemmar. Lindström tror att flera medlemmar ansluter sig bara projektet och grävmaskinerna kommer igång.

Han förstår inte varför regionförvaltningsverket sade nej till planerna. Grannen Kitö vattenandelslag fick lov att lägga vatten- och avloppsledningar på havsbottnen.

- Det här är en bra sak på alla vis, vatten och avlopp är ändå framtiden för det här området om det skall kunna utveckla sig.
Kungörelse om regionförvaltningsverkets beslut
Infosida för Sibbe Co-op