Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

MOT: Huhtamäki och SRV har avtalat om skatter med Luxemburg

Från 2014
Uppdaterad 10.11.2014 20:22.
Srv, Huhtamäki
Bild: Johan Lindström

Förpackningstillverkaren Huhtamäki och byggbolaget SRV har gjort åtminstone ett förhandsavtal med det luxemburgska skatteverket, enligt uppgifter som Yles granskande program MOT har tagit del av. De hemliga avtalen gör det möjligt för bolagen att betala mindre i skatt.

Huhtamäki

  • Förpackningstillverkaren Huhtamäki är ett av de 20 största bolagen på Helsingforsbörsen.
  • Förutom engångskärl tillverkar Huhtamäki också andra sorters förpackningar så som äggkartonger och tandkrämstuber.
  • Totalt har bolaget kring 14 400 anställda i 30 länder.
  • Största ägare är stiftelsen Suomen Kulttuurirahasto med knappa 14 procent av aktierna.

Förhandsavtalen härstammar från det internationella revisions- och konsultföretaget Pricewaterhouse Coopers. Därifrån har de sedan läckts till ICIJ, en internationell sammanslutning av granskande journalister där MOT är medlem. MOT har fått ta del av de hemliga förhandsavtal som rör Finland.

Huhtamäkis avtal godkändes på en dag

Huhtamäki gjorde med hjälp av Pricewaterhouse Coopers upp ett förslag över företagets finansieringsarrangemang. I november 2009 lämnades pappren in till skatteverket i Luxemburg. Samma dag godkände Marius Kohl, chef vid skatteverkets internationella avdelning, förhandsavtalet.

- Otroligt att saken godkändes så snabbt, kommenterar skatteexperten Richard Brooks.

Brooks jobbade tidigare som skatteinspektör i Storbritannien. Numera skriver han böcker och artiklar om skatteparadis. MOT bad Brooks att granska de skattedokument som rör finländska företag.

- Det här tyder på att granskningen i Luxemburg har allvarliga brister, säger han.

0,1 procent i skatt

I Huhtamäkis förhandsavtal beskriver koncernen ett internt lånearrangemang som leder till att dotterbolaget i Luxemburg bara betalar en skatt på 0,1 procent till landet. Dotterbolagets bokslut bekräftar att så också skedde. Officiellt är samfundsskatten i Luxemburg 29 procent, det vill säga högre än Finlands 20 procent.

Enligt de dokument som ingår i läckan har Luxemburg i åratal gjort upp bindande förhandsavtal med internationella storföretag. Tack vare avtalen har företagen minimerat sin skatteräkning. I många fall har den skatteprocent som företagen har betalat varit nära noll.

Huhtamäki nekade till att ställa upp på en intervju för MOT. Enligt besked per e-post har Huhtamäki två dotterbolag i Luxemburg som äger och finansierar internationella dotterbolag.

- Eftersom Huhtamäkis verksamhet i övrigt inte har koppling till Luxemburg ser vi inget behov av en intervju, skriver bolagets kommunikationsdirektör Katariina Hietaranta.

Miljonfördel för Huhtamäki

Enligt beräkningar som Richard Brooks har gjort skulle Huhtamäkis skattefördel räknas i miljoner med ett sådant arrangemang som beskrivs i avtalet.

Marjaana Helminen, professor i internationell skatterätt, beskriver Huhtamäkis arrangemang som lagligt, men problematiskt. Företagen drar nytta av Luxemburg genom att välja om koncernens interna penningtrafik ska skötas som räntebärande eller räntefria lån.

- Gällande insamlingen av skatt är problemet just att det finns den här typens dubbelfördelar. Man gör ett avdrag men den inkomsten beskattas inte någonstans. Det gynnar företaget just för den stunden, men för helheten och med tanke på EU-medborgarna är det dåligt att de här skatterna inte uppbärs, säger Helminen.

Bland de största ägarna i Huhtamäki finns bland annat stiftelsen Suomen Kultturirahasto, Kommunernas pensionsförsäkring Keva, Statens pensionsfond och Folkpensionsanstalten.

SRV investerar i Ryssland via Luxemburg

SRV

  • Det börslistade byggföretaget SRV grundades 1987 av bland annat Ilpo Kokkila. I dag äger Kokkila närmare 40 procent av bolaget och fungerar därtill som ordförande för Finlands näringsliv EK.
  • I Finland håller SRV bland annat på att bygga ett stort område i Fiskhamnen i Helsingfors och utöver det har bolaget verksamhet i Ryssland och Estland.
  • År 2013 låg bolagets omsättning på 679 miljoner euro.

Byggbolaget SRV skickade in sitt avtalsförslag till skatteverket i Luxemburg i juni 2009. Förhandsavtalet godkändes månaden därpå. I avtalet beskrivs ett arrangemang för bolagets Rysslandsfastigheter som använder sig av ett dotterbolag i Luxemburg och ett annat i Cypern.

I dokumenten kommer det fram att SRV:s luxemburgska dotterbolag inte alls behöver betala skatt på dividender eller försäljningsvinst. SRV äger köpcentrum och kontorsfastigheter i Sankt Petersburg och Moskva.

Det kan bli aktuellt med försäljningsvinst om SRV i framtiden säljer fastigheter i Ryssland. I en intervju med Turun Sanomat för drygt ett år sedan konstaterade SRV:s vd Jukka Hienonen att bolaget har en ”riktig jackpot” att vänta om Rysslandsfastigheterna säljs.

Enligt SRV:s finansdirektör och vice vd Hannu Linnoinen skulle bolagets Rysslandsprojekt ha runnit ut i sanden utan arrangemangen i Luxemburg.

- Den lokala servicebranschens organisatoriska effektivitet har gjort att SRV har grundat dotterbolag i Luxemburg och i Holland. Andra orsaker är att våra medfinansiärer redan har sina placeringar på de här platserna och för att trygga placeringarnas värde då objektet säljs vidare till internationella placerare, skriver Linnoinen i ett e-postmeddelande till MOT.

SRV:s största ägare och styrelseordförande är bergsrådet Ilpo Kokkila. Han är därtill ordförande för Finlands näringsliv EK. Kokkila ställde inte upp på en intervju för MOT.

Minna Knus-Galán/MOT

Läs också:

Diskussion om artikeln