Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Det här ska det nya svenska gymnasiet i Helsingfors satsa på

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Marina Sjöholm
Bildtext Rektor Marina Sjöholm har lett utvecklingsarbetet kring det nya gymnasiet.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Kreativitet ska bli det nya ledordet i det nya svenskspråkiga gymnasiet i Tölö. Rektor Marina Sjöholm säger att skolan har jobbat intensivt med varumärket för att locka elever. Gymnasiet uppstår då Tölö gymnasium och Norsen slås ihop.

Nu är planen för nya Tölö gymnasium färdig. Rektor Marina Sjöholm berättar att gymnasiet kommer att förändras från det nuvarande, men att de fyra specialiseringslinjerna ska bestå. Skolans nya varumärke ska vara "det kreativa gymnasiet - vetenskapen, människan och konsten".

- Det här innebär mycket mer än specialiseringarna kring bildkonst, musik och humanekologi. Vi tänker oss att kreativiteten ska genomsyra hela undervisningen. Vi ska satsa på nya kurser men också lyfta fram det i de traditionella kurserna, säger Sjöholm.

Hon säger att det här kommer att synas genom drama och experiment i undervisningen.

- Inom naturvetenskaperna ska vi jobba med experimentell undervisning och laboratorium. Vi ska också jobba med drama, muntlig framställning och projekt i större utsträckning än vi har gjort i dag.

Sjöholm säger att eleverna varit oroliga över hur skolan ska se ut nästa höst.

- Jag vet att många av de elever som nu går i Tölö gymnasium är rädda för vad som ska hända med skolan när den blir så stor. Den konkreta förändringen för eleverna kommer att vara en ökning av antalet kurser.

Specialiseringslinjerna kommer att bestå

Nuvarande Tölö gymnasium har fyra olika specialiseringslinjer; bildkonst, musik, humanekologi och en vuxenlinje. De kommer alla att bestå.

- Vi kommer att fortsätta med de här linjerna, men också ha en allmän gymnasielinje.

Gymnasiet Svenska normallyceum eller Norsens specialitet har varit ett naturvetenskapligt program. Enligt Sjöholm kommer det att förändras.

- Programmet kommer inte att fortsätta på samma sätt som i Norsen, men det kommer att fortsätta. I och med att skolan blir större kommer vi att erbjuda kurser i naturvetenskaper. Vi ska introducera nya kurser där vi satsar på fältarbete och laborationer för att få fram gymnasiets kreativa profil.

Tölö gymnasium
Bildtext Här vid Tölö torg ska det nya jättegymnasiet ligga.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Beslutet om att slå samman gymnasiet Norsen med Tölö specialiseringsgymnasium fattades 2012 och var en del av skolnätsreformen i södra Helsingfors. Samtidigt fattade staden också beslut om att slå ihop högstadiet Lönkan med högstadiet Svenska normallyceum. Det nya gymnasiet finns vid Tölö torg där specialiseringsgymnasiet nu ligger, medan Lönkan flyttar därifrån till Norsens adress på Unionsgatan. Norsen ska ändå genomgå en renovering och under läsåret 2015-2016 kommer det nya högstadiet att finnas i södra Haga.

"Jag är övertygad om att skolan lockar"

Yle Huvudstadsregionens kartläggning i våras visade att antalet förstahandssökande till de svenskspråkiga gymnasierna i Helsingfors sjönk med 13 procent från våren 2013 till våren 2014. Antalet sökande till Norsen har sjunkit flera år och en orsak har uppgetts vara sammanslagningen med Tölö gymnasium.

Samtidigt som färre elever sökte till Helsingforsgymnasierna ökade antalet sökande till gymnasierna i Grankulla, Kyrkslätt och Vanda.

Rektor Marina Sjöholm säger att gruppen som funderat på det nya gymnasiets profil funderat mycket på det här.

- Norsen är nu i exil i Haga och det kan vara orsaken till att studieplatserna inte fylldes i år. Men nästa år kommer skolan att ligga mer centralt. Vi ser det ändå som en stor utmaning att locka tillräckligt många sökande. Vi har jobbat intensivt med vårt nya program och jag är övertygad om att det borde intressera många.

Sammanlagt kommer omkring 400 elever att gå i det nya gymnasiet. Platserna till specialiseringslinjen nästa höst kommer att vara 50 medan 81 elever tas in på den allmänna linjen. Det betyder att antalet nybörjarplatser sammanlagt kommer vara 131.

- Det är lite färre än vad antalet varit förr men det här läsåret var antalet också omkring 80 i Norsen.

Läs också:
Nordman: Gymnasiet behöver inte vara i hemknutarna
"Varje skola kunde ha någon sorts profilering"
Norsenalumner missnöjda med namnval
Speccen + Norsen = Tölö gymnasium
Skolnätsreformen godkänd