Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP vill sänka skatterna

Från 2014
Uppdaterad 13.11.2014 09:47.
Mats Nylund och Svenska folkpartiet håller presskonferens om partiets skattepolitik
Bildtext Riksdagsledamot Mats Nylund har lett arbetet med partiets skatteprogram

SFP vill ha stimulerande skattepolitik för att få fart på sysselsättningen. Svenska folkpartiet betonar att beskattningen är svår att greppa både för såväl den enskilda skattebetalaren som för näringslivet. Beskattningen har enligt partiet blivit ett lapptäcke där man inte längre kan skönja någon linje. Samtidigt betonar man att det inte längre finns något som helst utrymme för skatteförhöjningar.

- Under mina dryga två år i regeringen har vi i stort sett höjt samtliga skatter med undantag för samfundsskatten. Det är mot den här bakgrunden vårt skatteförslag ska ses, vi lever i en ekonomisk regression, skatteförhöjningar skapar ingen dynamik i ekonomin, summerar partiordförande Carl Haglund.

Programmet innehåller en lista med 25 ställningstaganden som prickar de skattelösningar som man anser att behöver åtgärdas eller åtminstone utvärderas.

SFP vill framförallt att man sänker inkomstskatterna för låginkomsttagarna eftersom man här ser de största möjligheterna att få fart på konsumtionen och sysselsättningen. Riksdagsman Mats Nylund som lett arbetet med SFP:s skatteprogram vill samtidigt att progressionen för höginkomsttagarna inte ska höjas

- Centerns förslag med att höja inkomstskatten för dem som förtjänar mera än 60.000 euro per år är ologisk. Åtminstone skapar förslaget inte några nya jobb, säger Nylund.

Slopa arvsskatten - rädda jobben

SFP håller fast vid sin gamla käpphäst om att avskaffa arvsskatten. För att kompensera bortfallet i skatteintäkter vill man införa en överlåtelseskatt då arvet realiseras. Enligt SFP skulle det här kompensera bortfallet av arvsskatten nästan fullt ut.

-Det handlar om en liknande modell som man gått in för i Sverige och Norge. Arvsskatten har en negativ effekt på sysselsättningen, eftersom man ofta tvingas ta pengar ur bolaget för att betala arvsskatten, säger Haglund.

EU bör införa miniminivåer för företagsskatten

Partiet bekymrar sig också för den avancerade skatteplaneringen som nu aktualiserats i samband med s.k Luxleaks, där flera storföretag smitit under skatter med hjälp av förmånliga skatteuppgörelser med Luxemburg. SFP vill verka för en harmonisering av företagsskatten i EU så att man går in för en miniminivå. Partiet vill också att det ska bli lättare att utbyta information mellan skattemyndigheterna

Riksdagsvalet blir skatteval

Det är uppenbart att skattefrågorna kommer att vara centrala i riksdagsvalet, inte minst för att det finns väldigt litet utrymme för traditionell fördelningspolitik. Först ute på plan med sina skatteprogram är centern och SFP. Intressant är att partierna har rätt olika syn på inkomstskattens progressivitet. Centern vill ha högre inkomstskatter för dem som förtjänar mer än 60.000 euro per år medan Sfp helst ser att inkomstskatterna sänks för samtliga löntagare.