Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vem ska sköta mentalvården?

Från 2014
Mer öppenvård inom psykiatrin - Spela upp på Arenan

Inom psykiatrin betonas öppenvård allt mer. Det gäller också i Vasa sjukvårdsdistrikt. Men de anhöriga anser att utvecklingen går för snabbt och frågar sig vem som egentligen ska ta hand om patienterna.

Under det här året har man stängt två avdelningar på Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet vid Roparnäs. När de stängdes hade de tillsammans 25 vårdplatser. Avdelningarna var öppna från måndag till fredag och patienterna kunde övernatta på sjukhuset.

Överskötare Maritta Kerätär.
Bildtext Överskötare Maritta Kerätär
Bild: Yle/Roy Fogde

Överskötare Maritta Kerätär på psykiatriska klinikgruppen säger att man under förra året konstaterade att man hade många lediga vårdplatser och att man då gick in för att stänga avdelningarna.

Utvecklingen går mot öppenvård

Nu satsar man i stället på öppenvård.

- Våra utvecklingsplaner och de nationella utvecklingsplanerna betonar den öppna vårdens betydelse inom psykiatrin. Ett sjukhus är inte någons hem, säger Kerätär.

I början av året öppnades en poliklinik för rehabilitering som håller öppet mellan klockan 8 och 20. Man erbjuder också hembesök av vårdare.

Kerätär betonar att akutvård givetvis fortfarande erbjuds. Om en akut mentalt sjuk människa behöver vård dygnet runt så får han eller hon det.

Anhöriga oroliga

Men de anhöriga till mentalvårdspatienter är oroliga. Vad ska hända med deras närstående? Det finns inte tillräckligt med stödboenden för att ta hand om alla.

Det medger även Kerätär.

- För tillfället finns det säkert inte tillräckligt. Det här är en utmaning för kommunerna, säger Kerätär.

Det blir alltså mer ansvar för de enskilda kommunerna. Ansvar har de givetvis redan nu, eftersom de betalar för den vård som sjukvårdsdistriktet producerar. Men nu borde kommunerna satsa mer på boenden.

- Vi försöker nu tillsammans med kommunerna skapa boendeservice och stödtjänster så att patienterna inte blir utan vård, säger Kerätär.

Leena Pakkanen, rådgivare för anhöriga till mentalvårdspatienter.
Bildtext Anhörigrådgivare Leena Pakkanen
Bild: Yle/Roy Fogde

Leena Pakkanen på anhörigföreningen FinFami Österbotten, säger att de anhöriga är oroliga för att ansvaret för vården ska flyttas över på dem.

- Man säger ju att 40 procent av anhöriga insjuknar i depression. Nu känner de att trycket och ansvaret läggs ännu mer på dem, säger Pakkanen.

För få stödboenden

Det att man försöker bli kvitt anstaltsvården är inget som Pakkanen motsätter sig. Men om man lägger ner avdelningar måste det finnas annan vård att erbjuda.

- Stödboende och gruppboende borde utvecklas mer. För som det är nu går inte behovet och utbudet hand i hand. Det behövs definitivt mer platser inom stödboende, säger Pakkanen.

Pakkanen säger att det finns föreningar i Vasatrakten som gärna ger vård men till det behövs det givetvis pengar.

- Man kan ju inte bygga ett hus utan pengar.

De anhöriga har också uttryckt sin oro över att utvecklingen går för snabbt. Har kommunerna resurser till att ordna med den psykiatriska vård som behövs när avdelningar på Vasa centralsjukhus stänger?

- De anhöriga oroas över att utvecklingen går så snabbt. Man stänger avdelningar och kommunerna har inte resurser att ta emot klienterna, säger Pakkanen.