Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bygglov för ambulansbaracker i Ingå

nödnumret på en ambulans

Ingå kommun har beviljat bygglov för barackerna där ambulansverksamheten ska finnas. Ambulansbarackerna kommer att finnas i kyrkbyn.

Bygglovet är beviljat med ett tjänstemannabeslut. Västra Nylands räddningsverk tar över de akuta sjuktransporterna nästa år. I Ingå bygger kommunen baracker vid brandstationen. En gång mellan barackerna och brandstationen gör att personalen inte behöver gå ut då de måste till ambulanserna.

Bygget beräknas kosta cirka 80 000 euro.