Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svårt för Hangöbor att nå hvc per telefon

Från 2014
Ingången till hälsocentralen i Hangö.
Bildtext Hangö hälsovårdscentral.
Bild: Yle/Malin Valtonen

I Hangö har invånarna svårt att nå fram till hälsovårdscentralen då de ringer till tidsreserveringen. Det här måste Hangö nu förklara för Regionförvaltningsverket.

Endast 61 procent av samtalen till tidsreserveringen når fram. Det här har lett till att Regionförvaltningsverket i södra Finland har bett Hangö svara på frågan varför så få samtal till tidsreserveringen kommer fram.

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander i Hangö.
Bildtext Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.
Bild: Yle/Marica Hildén

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander medger att det varit stora problem med samtalen till hälsovårdscentralen. Det beror bland annat på telefonoperatören och på att det inte finns tillräckligt med personal.

- Telefonsystemet är nytt och de som använder det vet inte helt och hållet hur det fungerar. Dessutom har vi haft problem med bemanningen. Det har inte funnits tillräckligt med personal som kunnat svara snabbt i telefonen och då blir det kö. Då skuffas man bort från kön och måste ringa upp på nytt.

Rutinerna ändras på morgonen

Kajander säger att staden har förhandlat med Sonera för att på hvc-telefonerna att fungera.

Radio Vega Västnyland

3:31

Radio Vega Västnyland

2:00

- Det har blivit bättre, men det fungerar inte helt och hållet. Vi kommer antagligen också att ändra rutinerna vid morgonrusningen så att flera svarar i telefonen och så borde det också finnas en sjukskötare på plats som gör en vårdbedömning. Vi underlättar situationen på det sättet.

Nu kan häslovårdscentralen svara på 65 procent av samtalen meddelar Hangö till regionförvaltningsverket.

Det här ärendet behandlas på grundtrygghetsnämndens möte i kväll (13.11). Då ska man också behandla ett ärende där det föreslås att vårdplatserna på bäddavdelningarna minskar med tio under julen eftersom man inte lyckats få tag på vikarier.

Svårt få tag på vikarier till julen

Staden har inte lyckats hitta vikarier till julledigheten så grundtrygghetsnämnden ska ta ställning till om vårdplatserna på de två bäddavdelningarna minskar mellan den 22 december och den 11 januari.

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander säger att Hangö egentligen har för många vårdplatser på bäddavdelningarna så därför kan staden minska på antalet under julen då många är på semester.

- Det borde inte påverka vården.

Antalet vårdplatser på bäddavdelningarna kommer upp i budgetförslaget för nästa år. Fullmäktige måste ta ställning till hur många platser som staden ska ha.

- Det är oundvikligt att minska på antalet vårdplatser på bäddavdelningarna, de kommer att minska, säger Kajander.

Bra bemanning i Hangö

För litet personal på bäddavdelningarna och i telefonväxeln på hvc låter ju som om det inte finns tillräckligt med personal inom vården i Hangö. Elisabeth Kajander håller inte med.

- Vi har bra bemanning, vi har en bättre situation än många andra kommuner. Problemet på bäddavdelningarna gäller bara den här tidpunkten.

De äldre utvärderas rätt

Regionförvaltningsverket har varit på hugget i Hangö. Nämnden får också ta itu med en förfrågan om varför staden inte sköter utvärderingen av icke brådskande servicebehov hos dem som är 75 år och äldre.

Kajander berättar att allt sker som det ska. De äldre i Hangö utvärderas inom sju vardagar efter att de eller deras representant tagit kontakt med en myndighet eller serviceproducent.

Det är helt enkelt så att staden i en utvärdering till Regionförvaltningsverket glömt att svara på just den frågan, så det ser ut som om staden inte sköter sig.

Du måste få tid till tandläkaren

Verket påpekar också att Hangö stad inte kan ha patienter i kö till tandvården utan att ge dem en tid då de ska infinna sig hos tandläkaren. Det hjälper inte ens att staden lyckas få alla till tandvården inom utsatt tid så som lagen kräver.

Nu har de som köar till tandvården också en tid till tandläkaren. Kajander säger att det inte var svårt att ge tider åt dem som köar eftersom bemaningen är bra inom tandvården just nu.

Klarare regler

Staden ska också på sin webbplats uppge hur snabbt invånarna kan få vård inom de olika enheterna. Regionförvaltningsverket undrar varför uppgifterna inte uppdateras med minst fyra månaders mellanrum.

Elisabeth Kajander förklarar att det beror på att staden inte haft klara direktiv och det har inte varit klart vem som ska sköta uppgiften. Även den saken är nu rättad.