Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs slottsruin utvecklas

Från 2014
Uppdaterad 13.11.2014 12:55.
Raseborgs ruiner.
Bildtext Hur kunde man utveckla Raseborgs slott?

Forststyrelsen som förvaltar borgen inbjuder allmänheten till diskussion om slottsruinens framtid. Diskussionen ordnas i Slottsknektens stuga i dag, torsdag (13.11).

Raseborgs slottsruin ska bevaras men får också utvecklas.

Det är viktigt att ortsbor och föreningar tillsammans kan skapa en fungerande helhet tillsammans med Forststyrelsen, säger projektchef Henrik Jansson.

- Vi ska inte vara den instans som kommer med begränsningar. Givetvis bör vi beakta borgens kulturhistoriska värde men vi ska diskutera oss fram till vilken service som ska finnas där. Jag kan också tänka mig inslag av talkoarbete i omgivningen.

Ny förvaltning

Forststyrelsen tog över skötseln av Raseborgs slottsruin vid årsskiftet, efter museiverket.

Dan Lindholm, museichef för Ekta, tycker att den nya förvaltaren har skött sig väl.

- Vi jobbade hårt för att få upp informationstavlor vid slottet och nu har de kommit. Terrängen ska också röjas. Man verkar ha ett genuint intresse för att utveckla verksamheten kring borgen och lyfta fram det som besöksmål.

Hur mycket aktivitet tål då en gammal slottsruin?

- Det finns potential att höja antalet besökare. Hittills har borgen haft ungefär 30 000 besökare per år och ungefär 50 000 på det omgivande området. Den här siffran kan fördubblas, bedömer Lindholm. Vilken typ av evanemang som kan ordnas måste bedömas från fall till fall och med beaktande av att borgen är en öppen turistattraktion.

Samarbete och nya idéer

Västnyländska ungdomsringen och Raseborgs sommarteater hör till de fasta krafterna och kommer också att fortsätta där.

Slottsknektens stuga erbjuder i dag utökade restaurangtjänster och olika typer av dramatiserad underhållning, berättar företagaren Anne Ingman.

- Det jag ser som viktigt och som vi påbörjat är ett samarbete med de aktörer som redan finns här, det är museet, sommarteatern och kyrkan. Vi strävar till att undvika att olika evanemang krockar och har också ett gemensamt motto: Kom för att trivas hela dagen.

Ingman tycker att samarbetet löpt väl med Forststyrelsens naturtjänster.

- Vi har våra önskemål om vad vi hoppas att de ska stå för. Det handlar närmast om en fungerande infrastruktur med bättre toaletter och parkering samt reparationer och uppsnyggning av området. Grundförutsättningarna måste vara i skick för att verksamheten ska kunna utvecklas och erbjudas åt turister och besökare.

Diskussionen som är öppen för allmänheten ordnas torsdag kväll kl. 17.30 i Slottsknektens stuga.