Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag: Kvinnopar ska få moderskapslag

Från 2014
Uppdaterad 13.11.2014 17:13.
Yle Nyheter: Barn kan fortsättningsvis bara ha två föräldrar - Spela upp på Arenan

Kvinnopar ska tillsammans kunna få assisterad befruktning så att också den kvinna som inte fött barnet ska kunna fastställas som förälder, föreslår en arbetsgrupp.

Förslaget ingår i ett förslag till moderskapslag. Fastställande av moderskap ska ske på samma sätt som fastställande av faderskap.

En av Justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp överlämnade förslaget till justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) i dag.

- Jag är ytterst glad att det här viktiga betänkandet blev klart trots att tidtabellen för beredningen var exceptionellt stram. Nu går arbetsgruppens förslag ut på remiss. Målet är att riksdagen antar förslaget ännu under denna valperiod, sade Henriksson enligt ministeriet när hon tog emot förslaget.

Förutom den som har fött barnet ska den kvinna, som tillsammans med den som har fött barnet gav sitt samtycke till den assisterade befruktningen, kunna fastställas vara mor till barnet.

Förslagets syfte är att trygga barnets rättigheter så att barnet så fort som möjligt efter födseln har två juridiska, underhållsskyldiga föräldrar. Detta skulle ersätta familjeintern adoption, det vill säga att den ena partnern i förhållandet adopterar sin partners barn.

Förslaget gäller både par som lever i registrerat partnerskap och sambor. I nuläget kan bara par i registrerade partnerskap dela sitt föräldraskap genom intern familjeadoption.

Den föreslagna moderskapslagen motsvarar långt förslaget till faderskapslagen, som är under behandling i riksdagen.

Inte tillräckligt

Den föreslagna lagen är ett steg i rätt riktning, men ungefär hälften av alla regnbågsfamiljer står fortfarande utanför lagstiftningen, säger den aktiva regnbågsföräldern Anna Moring.

Hon pekar på saker hon ser som klara brister i förslaget.

- Om ett heterosexuellt par får barn tillsammans blir båda automatiskt föräldrar till barnet när barnet föds. En motsvarande mekanism hade vi velat ha också till regnbågsfamiljer.

- Det skulle vara allra enklast och väldigt behändigt för myndigheterna också för du skulle man inte behöva processer med erkännande av föräldraskap.

En annan stor brist i torsdagens betänkande är enligt Moring att familjer som inte skött befruktningen via en officiell fertilitetsvårdsklinik inte omfattas.

Som exempel anger hon familjer som inte vill eller har råd att betala klinikavgiften på cirka 2 000 euro för att få till stånd ett barn och i stället anlitar en man som då blir en av barnets biologiska föräldrar.

- I sådana fall då det faktiskt finns en far med i bilden är det ganska onödigt att pappan ställs utanför.

Enligt den föreslagna lagen kan föräldrarna bara vara två.

- Varför skulle föräldrarna inte få vara tre juridiskt sett? Det skulle inte innebära något annat än arvsrätt och umgängesrätt för barnet till fler än två människor och att fler än två människor tar ansvar för barnets underhåll och vårdnad.

- Jag ser inte att någon riksdagsledamot skulle ha någon orsak att stå emot det här. Det är egentligen bara frågan om att spara pengar, säger Anna Moring.

Diskussion om artikeln