Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lantbrukare - be om hjälp i tid

Från 2014
Uppdaterad 14.11.2014 15:43.
Närbild: Grubbla inte ensam - sök hjälp i tid - Spela upp på Arenan

Lantbrukarna står inför särskilt många ekonomiska utmaningar just nu. Produktionspriserna har gått upp de senaste åren och priset för deras produkter täcker inte omkostnaderna. Dessutom orsakar förändringarna inom jordbruksstödet ett läge, där lantbrukarna får vänta till slutet av nästa år på utbetalningarna.

Men ifall man märker att problemen hopar sig, finns det hjälp att få med både gårdens ekonomi och produktion, till exempel vid Finska hushållningssällskapet i Åbo, som betjänar lantbrukare i Åboland och på Åland. Men det finns inga genvägar att gå, och det gäller att syna siffrorna noggrannt.

- Här finns det inga hokuspokus-konster. Man måste intressera sig för sin egen ekonomi. Det gäller att ta fram sin egen bokföring och göra en lägesanalys. På det viset får man också fram om är det frågan om kortsiktiga problem eller om det är problem som kommer att finnas i fortsättningen också, säger Jörgen Grandell, direktör vid Finska hushållningssällskapet.

- Då man börjar gå igenom gårdens ekonomi och utarbetar en åtgärdsplan för att lösa de ekonomiska problemen, kan det ofta vara bra att involvera fler personer, exempelvis rådgivningens ekonomirådgivare, banken, eller någon annan större fordringsägare, tillägger Grandell. På det viset är alla berörda medvetna om hur man tänker gå tillväga och då kan man komma till en lösning som alla kan leva med. Om man upplever att lånebördan och amorteringstakten är för hård på lånen, till exempel, kan man diskutera med banken huruvida det går det att förlänga lånetiden.

Men många upplever det som en skam att ha ekonomiska problem.

- Det är det inte, säger Grandell, men det är väldigt mänskligt att känna så. Men det borde inte vara en skam att söka hjälp.

Till saken hör också att många lantbrukare kanske upplever sig ensam med sina problem, och att man inte kan diskutera de här ekonomiska problemen med någon.
Det som också ofta försvårar situationen är omgivningens förväntningar.

- Många gårdar har varit i samma släkts ägo väldigt länge och man har ärvt de här förväntningarna och släktens förväntningar. Kanske man som lantbrukare själv också har förväntningar på hur det borde se ut. Då upplevs de ekonomiska problem som ett hårt bakslag av många lantbrukare, säger Grandell.

Det som skulle vara viktigt för att kunna lösa problemen är att reagera i tid.

- Då man upptäcker att man inte klarar riktigt av att betala räkningarna, har problem med amorteringarna och känner sig stressad och deprimerad på grund av den här situationen, då ska man ta kontakt med någon som kan ge hjälp, framhåller Grandell. Det man också kan göra är söka stöd hos andra lantbrukare.

- Det kommer att visa sig att man inte trots allt är så ensam med sina problem, för det är många lantbrukare som sitter och grubblar på de här ekonomiska problemen.

Jörgen Grandell.
Bildtext Jörgen Grandell
Bild: Yle/Peter Petrelius

Ju tidigare man tar itu med de ekonomiska problemen desto större chans finns att det finns flera sätt att tackla problemen, säger Grandell.

- Börjar med det här i tid så kan det hända att man har vissa reserver och resurser kvar, till exempel skog att sälja eller avverka. Har man tid finns det också bättre möjligheter att göra en behärskad plan, som man kan följa upp. Då finns det eventuellt möjlighet att hitta sätt att utveckla lantbruket, alternativt, göra ett beslut om att göra en behärskad avveckling av lantbruket. Men då gäller det att börja i tid så att man kan göra det behärskat. Då har man kanske dessutom större friheter att göra besluten själv.

Mer om ämnet på Yle Arenan