Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lappvikens öde i vågskålen

Från 2014
Uppdaterad 13.11.2014 20:29.
Yle Nyheter: Lappvikens sjukhus har inte skötts bra - Spela upp på Arenan

Lappvikens sjukhus i Helsingfors är skyddad enligt byggnadslagen. Men staden har inte haft råd att hålla den i skick. Och byggnaden håller på att förfalla.

Mikko Härö, avdelningschef på Museiverket, tror inte på att staden inte haft råd att hålla byggnadens skick, trots att staden enligt byggnadslagen stipuleras göra det. Han tror snarare att det är brist på god vilja från stadens sida.

Eftersom sjukhuset har gått på tomgång i sex år ända sedan det tömdes på de sista mentalvårdspatienterna år 2008 ser byggnaden rätt anskrämlig ut. Huset har fukt- och mögelskador och har reparerats bara delvis. En reparation kostar uppskattningsvis 20 miljoner euro.

Tanken var - och är det fortfarande - att sjukhuset ska ha en samhällelig funktion.

- Det måste finnas en historisk kontinuitet, säger Mikko Härö vid Museiverket.

Det blir knappast fråga om att sälja byggnaden för att omvandla den till ett lyxigt hotell. Det finns tankar om att sälja hela byggnaden. Det beslutet fattar staden senast vid årsskiftet.

Lappvikens källa - en kultur för psykiskt välbefinnande

Tanken var från första början att Lappvikens sjukhus skulle bli ett öppet vardagsrum för alla Helsingforsbor.

- Det skulle betyda kulturjippon, utställningar och konserter, men också rehabilitering för dem som vill tillbaka till arbetslivet, säger Kristian Wahlbeck som är utvecklingsdirektör för Föreningen för mental hälsa.

- Många frivilligorganisationer stöder tanken och vi har erbjudit oss att reparera en stor del av skadorna i huset som talkoarbete men vi har inte fått något gensvar från staden.

Staden behandlar Lappvikens öde vid årsskiftet.

Diskussion om artikeln