Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Juncker måste visa att han är emot skattesmitning"

Från 2014
Uppdaterad 19.01.2015 10:58.
3 min

Enligt europaparlamentariker Heidi Hautala (Gröna) är det viktigt att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tar itu med skatteplanerande storbolag. I en intervju för Svenska Yle talar Hautala ut om Junckers ställning, storbolagens makt och behovet av att hitta gemensamman lösningar i Europa.

Hur ser du Jean-Claude Junckers sits efter avslöjandena om omfattande förhandsavtal mellan Luxemburg och hundratals storföretag?

Det är klart att Luxemburg är ett av de mest kända skatteparadisen i Europa. Men på ett sätt klarade sig Juncker bra i debatten igår då han påpekade att hans granne, viceordförande Timmermans också kunde ställas till svars, eftersom Holland är ett annat skatteparadis. Jag hoppas att diskussionen går i den riktningen att börjar skärpa åtgärderna mot skatteparadisen inom Europa och internationellt. Jag tror det här är en ganska unik chans att köra igång.

Varför har man inte reagerat tidigare?
Det är inte helt sant. Det finns ganska många av oss som har reagerat på det för länge sedan. Det har också hänt ganska mycket, speciellt internationellt. Till exempel har de stora industriländerna kommit överens om att ta i skattesmitningen, inom Europa har transparensen mellan medlemsländerna ökat hela tiden. De sista motståndarna, speciellt Luxemburg och Österrike, har så småningom varit tvungna att börja meddela intäkter på bankkonton till kontoinnehavarens hemländer.

Det är dags att belysa de finländska företagens roll i detta.

Nu finns också finländska bolag bland dem som använt sig av tjänste i Luxemburg. Vad tänker du om det?
Det går knappast att undvika frågan om att det finländska näringslivet dragit nytta av skatteparadisen. Det är dags att belysa de finländska företagens roll i detta.

Vad kan politikerna konkret göra?
Det finns ganska mycket man kan göra. Kommissionen granskar sedan några månader tillbaka skatteavtal mellan företag och vissa skatteförvaltningar. Den finns en granskning på gång om huruvida en del av de hemliga skatteavtalen utgör en konkurrensförvrängande aktivitet som är förbjuden enligt EU:s regler för den inre marknaden.

För det andra har två av parlamentets grupper, de gröna och liberalerna, föreslagit att parlamentet borde inleda en granskning om vad som pågår och vilka lagstiftningsåtgärder som behövs för att få ett slut på den skadliga skattesmitningen.

För det tredje finns det ett behov av större transparens genom olika lagstiftningsinitiativ. Det skulle kunna bli bindande för medlemsländerna att kräva att internationella företag redogör för hur mycket skatter de betalar i de länder där de är aktiva. Sedan har man länge talat om att man borde ha en gemensam företagsskattebas, som inget land kunde underskrida.

Hur realistiskt är det att införa en gemensam nivå på företagsbeskattningen?
Problemet med kravet på en gemensam skattenivå är att det förutsätter ett enhälligt beslut av alla 28 medlemsländer. Men kanske är det dags att komma till slutsatsen att om EU behövs för något så är det för att skapa denna gemensamma företagsskattebas. Konkurrensen mellan EU-länderna om företagsskatterna har lett till förluster som sätter hela välfärdsmodellen i fara.

Nu gäller det för Juncker att visa att han är mot skattesmitning

Vem är det som styr och ställer i Europa? Är det politikerna eller företagen som dominerar diskussionen?

Det är klart att företagen har en stark lobby. Man behöver bara titta på de stora internationella konsultbolagen som är företagens främsta rådgivare. Detta gäller också i Finland. Dessa aktörer borde också ta ansvar för vad de håller på att skapa. Men Finlands regering har ett fantastiskt bra handlingsprogram om skattesmitning, som skapades på mitt initiativ som godkändes av regeringen i fjol. Detta program kunde duga som modell för övriga EU-medlemsländer.

Hur ser du på kommissionsordförande Juncker förutsättningar att fortsätta efter allt detta?
Det finns en del grupper, till exempel Vänstergruppen som krävt att Juncker avgår. Men det handlar inte enbart om Juncker, utan en bredare fråga. Så de flesta parlamentariker anser att man inte vinner något på att kräva Junckers avgång, utan det gäller nu för Juncker att visa att han är mot skattesmitning. Om han lyckas med det finns det ingen orsak att kräva hans avgång. Men det är dags för honom att visa att han agerar!

Mer debatt kring temat i kvällens Obs debatt med start kl. 19:55. I debatten deltar filosofen Thomas Wallgren (SDP), forskaren Katarina Sehm-Patomäki, forskningschefen Anders Ekholm från tankesmedjan Libera och statssekreterare Marcus Rantala (SFP). Heidi Finnilä leder debatten. Delta i debatten på twitter på #yleobs, eller per SMS 16261. Skriv först Obs, därefter ett mellanslag och ert meddelande.

Läs också: