Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rymdfärd ger finländsk teknologi ett lyft

Från 2014
Uppdaterad 14.11.2014 10:33.
Rymdsonden Rosetta
Bild: ESA

Många följde fascinerat med rymdsonden Rosetta som utrustad med finländsk teknologi landade på en komet i onsdags. Att finländskt kunnande utnyttjas i samband med krävande rymdfärder ger en bra bild av det finländska kunnandet.

Vid innovationsfinansieringsverket Tekes säger teknologidirektör Kimmo Kanto att rymdkunnandet ger teknologibranchen en puff framåt. Produkter som har utvecklats med tanke på rymden har ofta egenskaper som uppskattas också närmare markytan.

- I rymden är det stora temperaturskillnader och ofta är det mycket svårt eller omöjligt att utföra servicearbeten, alltså måste teknologin vara tålig och pålitlig. Materialen som används i rymden måste också vara starka och väga möjligast lite, och också det är egenskaper som uppskattas, säger Kanto.

Också när det gäller kommunikation kan utvecklandet av rymdprodukter ge teknologin viktig information om hur till exempel satelliter kan utnyttjas.

- Det man har lärt sig inom rymdprojekten kan ofta tillämpas när det gäller monitorering av till exempel skogsarealer eller för att övervaka isläget eller andra naturfenomen, säger Kanto.

Välkommet om intresset för teknik och naturvetenskap ökar

Finlands medverkan i rymdprojekten ger inte bara rent teknologisk eller framtida ekonomisk nytta, Kanto tror också att intresset för att bli ingenjör eller för att studera naturvetenskaper ökar.

- Det är välkommet i vårt samhälle där datorerna spelar en så stor roll, säger Kanto.

Kimmo Kanto gläds åt att den finländska tekniken på Rosetta har fått stor synlighet. Han påpekar ändå att Finlands andel är en del av en större helhet inom den europeiska rymdorganisationen ESA:s projekt, och att de flesta länder väljer att fokusera uppmärksamheten på den egna insatsen.

Också vid teknologiindustrins intresseorganisation har man med intresse följt med de senaste dagarnas rymdnyheter.

- Vi är stolta över att finländsk teknologi finns uppe i rymden. Det här visar att långsiktiga satsningar på forskning och utveckling lönar sig, säger Patrick Frostell, expert vid Teknologiindustrin.

Om Finland ska ha en möjlighet att hävda sig i den internationella konkurrensen är det viktigt att också i fortsättningen satsa på forskning och utveckling, säger Frostell.

Philae stabilt fäst vid den sjungande kometen
Finska fötter slog ner i kometen först