Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Finlands invandrartätaste stad saknar poliser med invandrarbakgrund

Från 2014
Polishuset i Vanda
Bildtext I Vanda polisstation jobbar inte en enda polis med invandrarbakgrund.

Antalet invandrare ökar hela tiden i huvudstadsregionen, men det finns ytterst få poliser som har rötter i en annan kultur. I Helsingfors sägs det finnas ett tiotal, medan antalet i Esbo är under fem. I Vanda finns inte en enda fastän andelen personer med ett annat modersmål än finska eller svenska är högst i landet där.

- Jag känner inte till att vi i Vanda skulle ha poliser med invandrarbakgrund. Det kan förstås också vara svårt att säga vem som kan räknas till gruppen, men jag känner inte till att det finns, säger överkonstapel Tanja Martikainen vid Vandapolisen.

Hon tror att orsaken till att det inte finns poliser med invandrarbakgrund är de hårda språkkraven.

- Finskaprovet vid polisyrkeshögskolan motsvarar ungefär studentexamen. Det är ett ganska svårt prov som bland annat består av uppsatsskrivande. Finskan måste vara flytande och provet gör att många faller bort, säger Martikainen.

Enligt polisyrkeshögskolan utgör resultatet i det skrivna provet 40 procent av helhetsbedömningen vid antagningen. Övriga delar består av ett konditionstest och ett lämplighetstest. För att bli antagen måste man också vara finländsk medborgare.

Överkonstapel Tanja Martikainen.
Bildtext Tanja Martikainen säger att polisen i Vanda under varje arbetspass kommer i kontakt med personer som inte talar finska.

"Problem som bör åtgärdas"

Överkommissarie Juha Hakola vid Helsingforspolisen säger att det finns för få poliser med invandrarbakgrund.

- Jag skulle säga att det finns ett tiotal vid Helsingforspolisen, men det här är ett problem som behöver åtgärdas så småningom. Kanske det beror på antagningsprovet och då bör man fundera på om de borde göras om, men det är inte min sak att bestämma, säger han.

Kommunikationschef Petri Launiainen vid Esbopolisen säger att det finns under fem poliser med invandrarbakgrund i Esbo.

- Vi har några som har rötter annanstans än i Finland. Vi välkomnar ändå varmt alla språkkunniga poliser från andra kulturer, säger Launiainen.

Överkonstapel Tanja Martikainen säger att ett gemensamt språk ibland blir ett problem i polisarbetet.

- Det vore en otrolig rikedom om polisen kunde fler språk. Under varje arbetspass kommer vi i kontakt med människor vars modersmål inte är finska.

Estniska och ryska måste behärskas

Enligt Martikainen är det också en utmaning för polisen att känna till olika kulturer.

- I samband med hembesök bör till exempel könet tas i beaktande och jag som kvinna bör veta hur jag ska agera i ett hem för personer från en annan kultur. Under polisutbildningen tas det här också upp.

Martikainen påpekar att hon ibland märker att människor reagerar annorlunda på en kvinnlig än på en manlig polis, men att det här gäller oberoende av vilken kultur personen kommer från.

De vanligaste främmande språken som Vandapolisen måste behärska är estniska och ryska.

Under varje arbetspass kommer vi i kontakt med människor vars modersmål inte är finska.

- Det finns också många andra språk som vi borde kunna. Till exempel finns det familjemedlemmar i somaliska familjer som inte kan finska eller engelska. Då är det besvärligt om vi inte har ett gemensamt språk.

Tvingas använda barn som tolk

Martikainen säger att polisen aktivt använder sig av tolkningshjälp för att kommunicera med människor som talar ett språk som polisen inte behärskar.

- Tyvärr tvingas vi i vissa akuta lägen använda oss av familjens barn som tolk vilket inte är en bra sak. Vi försöker också nå släktingar som kan tolka för oss, men det är inte en så bra lösning.

Rektorn för polisyrkeshögskolan Kimmo Himberg säger att under hans fyra år som rektor har han bara stött på enstaka polisstuderande med utländsk bakgrund.

- Till exempel minns jag en vars rötter är i ett afrikanskt land och jag har för mig att han jobbar i huvudstadsregionen. Några från Ryssland har också gått här, men vi tar gärna emot fler. Nu har vi inte ens några sökande med invandrarbakgrund, säger Himberg.

Läs också:

Polisen pekar obefogat ut utländska misstänkta
Rätt eller fel att nämna etnicitet - så här svarar polisen
Journalisten ska inte kopiera konstapelns rapporter