Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö vill fortsätta testet med konstgjort grundvatten

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Pupmstationer i Hangö där man testar konstgjort grundvatten.
Bildtext Hangö utför försök med konstgjort grundvatten bredvid riksväg 25 i området mellan Krogars och Lappvik.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Vatten- och avloppsverket i Hangö ansöker om tillstånd att få fortsätta sitt test med konstgjort grundvatten. Miljönämnden förordar försöket, men uppmanar vattenverket att noga följa med hur vattenkvaliteten påverkas då processen pågår under en längre tid.

Hangö har sedan år 2012 gjort tester med konstgjort grundvatten. Det är Västra Finlands regionförvaltningsverk som har beviljat det tidsbundna lovet som löper ut vid årsskiftet.

Vattenverket ansöker av regionförvaltningsverket om att få förlänga lovet ända till slutet av år 2024 eftersom testen hittills har varit mycket lovande.

Dessutom har Hangö tidvis brist på grundvatten särskilt torra somrar med stor vattenkonsumtion på grund av sommargäster och turister. Samtidigt har staden industri som använder mycket vatten.

Konstgjort grundvatten bildas så att man låter vatten rinna ner i marken och i grundvattenådran. Sedan tar naturen hand om resten, precis som då det regnar.

Gennarbyvikens vatten utsatt för utsläpp

Hangö vill använda vatten från Gennarbyviken för att bilda konstgjort grundvatten. Vattnet i viken är utsatt för utsläpp från jordbruk och för avloppsvatten från glesbygden.

Hittills har de test som har utförts visat att vattnet i Gennarbyviken är av god kvalitet och kan användas för att skapa konstgjort grundvatten.

På sikt kan ändå markens förmåga att avlägsna orenheter ur vattnet försvagas. Vattnet filtreras genom sand och grus som leder vattnet väl.

Miljönämnden säger i sitt utlåtande att om man börjar märka förändringar i vattenkvaliteten så måste man genast avbryta projektet.

Vattnet filtreras i marken vid Storkällans vattentäkt vid naturskyddsområdet Björkkulla våtmark. Området har grundats för att skydda den ytterst hotade växten vippstarr (Carex paniculata).

Vippstarr (Carex paniculata).
Bildtext Vippstarren är hotad.
Bild: Wikimedia commons

Risker

Miljönämnden konstaterar också att den plats där grundvattnet tillverkas ligger nära riksväg 25 och järnvägen vilket är en risk med tanke på farliga ämnen.

Dessutom ligger en skjutbana nära området. På skjutbanan används studsare, pistoler och hagelgevär. Sedan år 2007 har man använt stålhagel och ekolerduvor vid banan.

Med tanke på skjutbanan finns det orsak att granska vattnets kvalitet vid vattentäkten extra noggrant, säger miljönämnden i sitt utlåtande.