Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

“Putin förbereder Ukraina för vintern”

Från 2014
Uppdaterad 14.11.2014 19:43.
Vladimir Putin i Brasilien 16.7.2014.
Bildtext Det finns orsak att ta Putin på allvar, säger Fredrik Westerlund från FOI.
Bild: EPA/ALEXEY NIKOLSKY

Ryssland har i veckan trappat upp pressen på Kiev genom att föra in ytterligare militärmateriel och personal till östra Ukraina. Det här i samband med uttalanden om att vapenstilleståndsavtalet inte följs av regeringen i Kiev. Ryssland bäddar för vinter i Ukraina, säger Fredrik Westerlund, försvarspolitisk analytiker vid totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

- Vintern gör det svårare att genomföra militära operationer och de politiska instrumenten har inte lett till så mycket resultat, utan det är militära instrument man har använt. Det är möjligt att vi kommer att se en nedfrysning av konflikten över vintern, säger Westerlund.

I onsdags möttes FN:s säkerhetsråd för att för 26:e gången diskutera krisen i Ukraina. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE säger att vapenvilan har brutits över 2400 gånger sedan den ingicks för ett par månader sedan.

fredrik westerlund, foi
Bildtext Fredrik Westerlund
Bild: © Photo Julio Gonzalez/FOI

Men Westerlund ser ändå att vapenstilleståndsavtalet som slöts i Vitrysslands huvudstad Minsk har haft sina sidor.

- Det har varit den enda öppna dialogformen även om resultatet har varit rätt klent. Men det att man pratar med varandra skapar en grund för att kunna gå framåt. Den stora utmaningen är att man står väldigt långt ifrån varandra, säger Westerlund, som inte är optimistisk över att ett nytt avtal skulle kunna slutas om Minskavtalet går i graven.

Retoriskt dödläge

Propagandaanklagelserna har haglat tätt från öst till väst och vice versa på sistone. USA:s ambassadör i FN Samantha Power beskyllde i veckan Ryssland för att föra krig samtidigt som man talar om fred, och Ryssland har kategoriskt fortsatt att förneka all inblandning i krisen. De lär också fortsätta att göra det, säger Westerlund.

- Ryssland slipper politiskt ansvar för det som sker så länge som man kan upprätthålla ett narrativ om att det här är ett inbördeskrig. Samtidigt framgår det med all önskad tydlighet att man använder militärt våld i östra Ukraina för att uppnå sina politiska mål och skydda ryska intressen. Hela poängen är att det ska synas att Ryssland är berett att med vapenmakt skydda sina intressen även om det går ut över andra länders suveränitet.

Vem gynnas av att kalla det ett kallt krig?

I Sverige har antalet människor som stöder Nato stadigt ökat enligt Westerlund. Här hemma har kvällstidningarna på sistone byggt upp en allt starkare retorik kring att vi ska vara rädda för Ryssland, samtidigt som speciellt samlingspartisterna flitigt odlar uttalanden om ett nytt kallt krig.

En sådan retorik kan gynna Natoförespråkarna, men kan också spela Ryssland i händerna, beroende på hur den utfaller, säger han.

- Om en sådan retorik får de Baltiska staterna, Finland och Sverige att anpassa sin försvars- och säkerhetspolitik enligt ryska intressen, då vinner Ryssland på det. Men innebär en debatt kring försvars- och säkerhetspolitiken till att man förbättrar förutsättningarna för att stå emot ryska påtryckningar, då är det en förlust för Ryssland.

Ryssland har på sistone flexat sina militära muskler i Finlands närområde såväl på land, i luften som till havs, vilket enligt Westerlund beror på att man vill understryka att de ryska intressena måste beaktas.

- De hot, utspel och närgångna militära uppträdande som man har ägnat sig åt från Rysslands sida syftar till att visa att Sverige, Finland och de baltiska staterna befinner sig i den del av världen där Ryssland anser sig ha rätt att hävda sina intressen.

På frågan om det finns fog att vara rädd för Ryssland svarar Westerlund att det finns all anledning att ta Ryssland på allvar.

- Man har visat att man är beredd att använda väpnat våld om man inte når fram med andra medel. Det beteende vi har sett från Moskva kommer att kunna upprepas igen.

Diskussion om artikeln