Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Ekologiskt jordbruk katastrof

Från 2014
Uppdaterad 16.11.2014 19:47.
Grönsaker på torg.
Bild: Patrick Holmström

En grupp svenska experter ifrågasätter nyttan med ekologisk odling och säger att det skulle vara en katastrof om världen skulle sträva efter att bara producera ekologisk mat.

- Ekoodlad mat är inte mer miljövänlig och den är inte klimatsmart. Vi har också undersökt livsmedelskvaliteten och inte heller den är bättre i ekologisk mat.

Det säger Holger Kirchmann, professor i växtnäringslära och markvård vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Kirchmann ingår i den grupp på fyra forskare som i fem års tid har gått igenom forskning kring ekomat.

Förutom att ekologisk mat inte är mer miljövänlig än konventionellt odlad mat drar forskarna också slutsatsen att det skulle vara en katastrof om hela världen skulle sträva efter att odla mat ekologiskt. Skörden av ekologisk odlade livsmedel blir betydligt mindre, vilket innebär att maten inte skulle räcka till.

I undersökningen upptäckte forskarna också att ekologisk mat inte innehåller mindre gifter än konventionellt odlad mat. Konventionellt odlad mat innehåller mer bekämpningsmedel än ekomat, men skillnaderna är inte signifikanta, säger Kirchmann. Däremot innehåller både konventionellt odlad mat och ekomat gifter som grödorna själv producerar och de här gifthalterna skiljer sig inte.

"Sluta odla ekomat"

Kirchmann säger att tanken bakom ekomat är god, men att bönder ändå borde avstå från att odla mat ekologiskt.

- Ekologisk odling är inte en väg för att producera tillräckligt med mat på ett miljövänligt sätt.

Han menar att de understöd som utbetalas i Sverige för ekologiskt jordbruk, istället kunde läggas på att göra det vanliga jordbruket mer miljövänligt.

Bonden Anna Alm producerar ekologiskt nötkött, spannmål och rotfrukter. Hon håller delvis med forskarna.

- Visst har de många poänger och man måste alltid vara beredd att granska allt kritiskt och ifrågasätta om man gör rätt och på vilket sätt det kunde bli bättre, säger Alm.

Hon odlar ekologiskt eftersom man då fokuserar på att försöka sköta om jorden för att se till att den mår bra och kan producera.

Enligt henne kunde man utveckla det ekologiska jordbruket för att uppnå bättre skördar. Samtidigt vill hon ändå flytta bort fokus från att bönder borde producera större skördar för att kunna livnära hela jordens befolkning.

- Vi vet att det i Europa just nu finns ett överutbud på många livsmedelsprodukter. Men det betyder inte att de svältande får dem. När vi har ett tillräckligt bra politiskt system som gör det möjligt att distribuera livsmedel jämt över hela världen kan jag tänka mig att forcera fram större skördar med hjälp av handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Diskussion om artikeln