Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Regiongymnasium intresserar SFP i Pedersöre

Från 2014
Pedersöre Gymnasium på Sursikbacken i Pedersöre
Bildtext Pedersöre Gymnasium på Sursikbacken i Pedersöre
Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman

SFP:s fullmäktigegrupp i Pedersöre har diskuterat möjligheten att Pedersöre kunde bli värdkommun för ett regiongymnasium. SFP:s gruppordförande Greger Forsblom säger att han tror mera på ett regiongymnasium än att gymnasierna och Optima slås ihop.

Just nu utreds ett regiongymnasium av skoldirektörerna i norra svenska Österbotten. För ett par veckor sedan beslöt man begära in rektorernas och lärarnas åsikter. Svaren ska vara inne senast den 15 januari.

Utgångspunkten är att alla gymnasier blir kvar. Utredningen ska klargöra om ett regiongymnasium kan bli kostnadseffektivare och ge en mera kvalitativ utbildning. Enligt skoldirektör Rolf Sundqvist i Pedersöre är utredningen färdig i vår.

Därefter är det en politisk fråga om man vill gå in för ett regiongymnasium och om kommunerna vill ha en samkommun eller värdkommun som upprätthållare, säger Sundqvist.

Utredningen berör cirka 700 gymnasiestuderande och gäller allt från kursutbud till skolskjutsar.