Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jagade de varg eller "hundvarg"?

Från 2014
Uppdaterad 18.11.2014 09:59.
Det blev fullt i salen i Karleby tingsrätt när de 15 åtalade, deras 5 ombud, journalister och övriga åhörare skulle in.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Totalt 15 män åtalas den här veckan i Karleby tingsrätt för grovt jaktbrott. Enligt åklagaren sköt de tre vargar i Perho i januari 2013. Försvaret anser att det inte var vargar, utan i stället hybrider, så kallade hundvargar.

Vargrättegång i Karleby

1:36

När huvudförhandlingarna inleddes i tingsrätten fanns också tre skallar från hund och varg på plats. Skallarna kan spela en viktig roll i rättegången eftersom den till stora delar kommer att handla om vad det var för sorts djur som sköts.

Åklagaren yrkar på villkorliga fängelsestraff, böter och sex års jaktförbud för de åtalade. Om försvaret kan bevisa att det var fråga om hybrider innebär det betydligt lindrigare straff.

Enligt åklagare Kosti Kurvinen framkom det inte i polisförhören med männen att de ansåg sig ha jagat hybrider. Det är enligt honom en efterhandskonstruktion. Två av de som deltog i jakten är från Kronoby kommun. Övriga kommer från Perho, Halso och Vimpeli.

"Rävjakt" i radiotrafiken

De flesta, eller 13 av 15 åtalade medger att de på något sätt var involverade i jakten 18-19 januari 2013. Alla bestrider ändå att de jagade varg. I stället ska de alltså ha varit ute efter korsningar mellan varg och hund.

I radiotrafiken under jakten använde männen "räv" och "rävjakt" som kodord. Efter jakten försökte jägarna bränna två av de döda vargarna, medan den tredje hittades hemma i frysen hos en av jägarna. Han förhördes av polis men är inte en av de åtalade eftersom han begick självmord en tid efter jakten.

Alla vargar hybrider?

Enligt åklagaren är det fastställt att de döda djuren är vargar. Dna-prov har tagits från alla tre djuren. Resultaten som åklagaren lade fram visar att de med 97-99 procents sannolikhet hör till den vilda vargstammen i Finland.

Försvaret ifrågasätter resultaten och i synnerhet den genbank som resultaten har jämförts med. Det finns ungefär 400 dna-prov från vilda vargar i Finland. De har samlats under 15 år, mellan 1996 och 2011.

De fem försvarsadvokaterna verkade vara eniga om att man inte kan lita på de proven. De ansåg att det finns alltför lite dokumentation om vem som tagit proven, under vilka omständigheter och hur till exempel undersökningar av anatomin har gått till.

- I tjugo år har vi haft en vargstam på ungefär 200 individer i Finland. Totalt 400 prov skulle ha inneburit att man tagit 15 prov per år, sa ett av ombuden under rättegången.

Det innebär att jämförelsebanken skulle ha prov från varenda varg som har dött de senaste 15 åren. Försvaret ifrågasätter också vem som har fastslagit att det är "rena" vargar som finns i jämförelsedatan, och på vilket sätt man i så fall har kommit fram till det.

Åklagaren visade en bild där de tre vargarnas genuppsättning verkar stämma väl överens med dna-prov från den vilda vargstammen.

- Om vi trodde på försvaret skulle vi alltså inte ha en enda "ren" varg i hela landet.

Välorganiserad jakt?

Enligt polisens undersökningar var jakten välplanerad. Vargarna som jagades var en flock på en handfull djur. Dagen innan själva jakten drog jägarna ut ett luktband.

- Vargen är känslig för dofter och bandet fick dem att hållas kvar inom området över natten, sa åklagaren Kosti Kurvinen.

Nästa dag skedde själva jakten med män både på snöskoter och skidor. En del deltog i jakten som drevkarlar. Enligt åklagaren har jakten varit välorganiserad.

- Antalet män som deltog och de vapen de hade gör att det måste ha varit välorganiserat.

Polisen kollade teletrafiken

Åklagaren visade också hur teletrafiken mellan de åtalade såg ut dagarna före, under och efter jakten. På tre dygn har en del av de åtalade tagit emot eller ringt kring 100 samtal till andra i gruppen.

Enligt försvarsombuden har det ingen betydelse hur många gånger någon ringt eller försökt ringa. Många av samtalen är mycket korta, bara några sekunder. Samtalen kan till exempel ha brutits eftersom det är dålig hörbarhet i området.

Rättegången pågår 17-20 november samt 25-27 november. Bland annat ska vargexperter höras.

Läs också:
Tjuvjakt på varg i rätten