Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Yltävä: Alla borde betala lika för akutsjukvården

Från 2014
Interiör från ambulans.

Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården borde vara lika stor för alla medlemskommuner inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdisktrikt (HNS). Det anser styrelseledamoten Harry Yltävä (VF) från Raseborg som lämnade in ett initiativ i frågan då HNS styrelse tog itu med budgetbehandlingen i dag.

Yltävä anser att det är oacceptabelt att Raseborg betalar fem gånger mera per invånare än till exempel Kyrkslätt för de brådskande sjuktransporterna.

Räddningsverket tar över de brådskande sjuktransporterna i Hangö, Raseborg och Ingå efter årsskiftet. Efter det är kostnaderna per capita drygt 90 euro per år i de tre kommunerna som hör till Västra Nylands sjukvårdsområde.

Kommunerna inom HUCS sjukvårdsområde betalar cirka 15 euro per capita, i Hyvinge sjukvårdsområde är medelkostnaden 31 euro, i Lojo sjukvårdsområde 30 euro och i Östra Nylands sjukvårdsområde cirka 40 euro per invånare och år.

HNS styrelse fortsätter budgetbehandlingen om en vecka (24.11).